Հարթակ

Ցուցադրել

Ժամանակաշրջան

Պարտատոմսի գինը

Արժույթ


Բաժնետոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ AHEK B 22.01.2019 - - - AMD - - - - 1,070.00 1,120.00 - - -
ԱՐՓԱ - ՍԵՎԱՆ ASEV B 22.01.2019 - - - AMD - - - - 30,000.00 - - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZB B 22.01.2019 - - - AMD - - - - - 16,200.00 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIB C 22.01.2019 - - - AMD - - - - 230.00 240.00 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBK C 22.01.2019 - - - AMD - - - - 5,900.00 17,400.00 - - -
ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ MQER C 22.01.2019 - - - AMD - - - - 400,000.00 - - - -
Ընդամենը. - - -

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2B Abond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 6.7573 6.3287 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2G Abond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 6.9952 6.5468 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2H Abond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 7.0004 6.5549 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB2 Cbond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 8.0001 7.5002 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB3 Abond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 7.7500 7.2500 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB2 Bbond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 6.2001 5.9047 - - -
ՍԵՎԾՈՎՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ BSTBB1 Abond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 7.5000 7.1894 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB6 Bbond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 9.8331 9.5000 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB3 Abond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 8.8300 8.2551 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2G Abond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 8.9775 8.5501 - - -
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն FMGCB2 Cbond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 9.0000 8.4507 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB2 Cbond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 9.0600 8.4700 - - -
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ NMCCB2I Abond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 7.5000 7.0423 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB2 Abond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 9.0000 8.4506 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB5 Bbond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 9.3600 8.7500 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB7 Bbond 22.01.2019 0.0068 0.07% 10.3964 AMD 10.3896 10.6028 10.6028 10.3896 10.3896 10.0501 2 310 16,370,773.21
ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ FSCRB1 Cbond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 9.8001 9.2001 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2J Abond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 9.7001 9.1000 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB5 Abond 22.01.2019 -0.0004 -0.00% 9.6997 AMD 9.6997 9.6997 9.6997 9.6997 9.6997 9.4001 1 12 1,222,464.00
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2D Bbond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 9.2001 8.6385 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB4 Abond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 9.2500 8.6854 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB7 Bbond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 9.5000 8.9000 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB7 Abond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 10.4318 9.7521 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB8 Bbond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 9.5000 8.9000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2E Bbond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 9.7500 9.1549 - - -
ՖԻՆՔԱ FNCAB3 Bbond 22.01.2019 - - - AMD - - - - 10.5000 10.0000 - - -
Ընդամենը. 3 322 17,593,237.21

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB5 Bbond 22.01.2019 - - - EUR - - - - 3.8000 3.6601 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB6 Abond 22.01.2019 - - - EUR - - - - 3.3000 3.1801 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB7 Abond 22.01.2019 - - - EUR - - - - 4.3300 4.0993 - - -
Ընդամենը. - - -

ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB2 Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 4.0000 3.7501 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB3 Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 4.8000 4.5000 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2B Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 4.8100 4.5006 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB3 Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 2.8003 2.6929 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2D Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.0202 4.7005 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB3 Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 6.0400 5.6501 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB1 Bbond 22.01.2019 -1.2202 -22.74% 4.1460 USD 4.1460 4.1460 4.1460 4.1460 - - 2 100 10,211.34
ՖԻՆՔԱ FNCAB1 Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 3.0010 2.8566 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB4 Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 4.0000 3.8498 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB2 Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 4.0202 3.7599 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB2 Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 4.1705 3.9010 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB4 Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 6.2000 5.8500 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB5 Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 4.4100 4.2500 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB4 Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 4.0002 3.9001 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB1 Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 4.7001 4.5290 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2E Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.5499 5.2001 - - -
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ GLBLB5 Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 6.5000 6.1000 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB4 Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.1101 4.7771 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB3 Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.6000 5.2500 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB3 Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 4.8000 4.5000 - - -
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ANLBB5 Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 4.9001 4.6000 - - -
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն FMGCB1 Cbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.2000 4.8827 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2F Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.7493 5.4531 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB8 Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 4.0000 3.8462 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB3 Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.0199 4.7001 - - -
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ARBBB5 Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.0000 4.7500 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB4 Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.3500 5.0000 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2H Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.5499 5.2000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB9 Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.3800 5.1300 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2A Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 4.4000 4.2309 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB8 Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 6.2100 5.9006 - - -
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARBKB2I Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.5000 5.1501 - - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ HEZBB4 Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.0800 4.7500 - - -
ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ FSCRB2 Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 6.4000 6.0000 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2B Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.4381 5.1801 - - -
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB6 Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.4501 5.1000 - - -
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ INECB2 Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.5000 5.1500 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2C Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.0000 4.6948 - - -
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ACBAB3 Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.0000 4.6948 - - -
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ UNIBB6 Abond 22.01.2019 - - - USD - - - - 5.8000 5.4500 - - -
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ SWISB9 Bbond 22.01.2019 - - - USD - - - - 6.0000 5.6338 - - -
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ AMRBB2F Bbond 22.01.2019 - - 5.0000 USD 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.6948 1 6 604.16
Ընդամենը. 3 106 10,815.50

Հասցեական
ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՀԱՊ ՑՈՒՑ ՕՐ ՄԻՋ ԱՐԺ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB4 Abond 22.01.2019 5.1101 USD 1 98 9,947.43
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ COVSB4 Abond 22.01.2019 5.1101 USD 1 2 203.01
Ընդամենը. 2 100 10,150.44

Պետական պարտատոմսեր

ԱՄՏԾ ՕՐ +/- +/- % ՄԻՋ ԱՐԺ ԲԱՑ ՓԱԿ ԱՌԱՎ ՆՎԱԶ ՊՀՋ ԱՌՋ ԳՈՐԾ ՔԱՆԱԿ ԾԱՎԱԼ
AMGB1029A276 22.01.2019 - - - AMD - - - - 10.0991 9.8500 - - -
AMGB1029A250 22.01.2019 - - - AMD - - - - - 9.1500 - - -
AMGN60294227 22.01.2019 -0.0992 -1.20% 8.2001 AMD 8.2001 8.2001 8.2001 8.2001 8.2993 8.0000 1 42,000,000 43,819,272.00
AMGB15213219 22.01.2019 - - - AMD - - - - - 7.3000 - - -
AMGN36294202 22.01.2019 -0.0001 -0.00% 6.9500 AMD 6.9500 6.9500 6.9500 6.9500 7.2597 6.9500 1 1,000,000 1,031,034.00
AMGB30163472 22.01.2019 - - - AMD - - - - 11.1814 10.7999 - - -
AMGN60294235 22.01.2019 - - - AMD - - - - 8.5100 8.1500 - - -
AMGB2029A366 22.01.2019 - - - AMD - - - - 11.0248 10.6000 - - -
AMGB20172327 22.01.2019 - - - AMD - - - - - 10.2500 - - -
Ընդամենը. 2 43,000,000 44,850,306.00

Թարմացված է առ` 2019-01-22 15:10:00
  • Նույն օրվա ընթացքում կնքված և մարված ռեպո գործարքների համար ժամկետը նշվում է 0, իսկ տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկվման համար հիմք է ընդունվում 1 օրը: 
  • CSV ձևաչափով հնարավոր է ներբեռնել միայն առևտրային օրվա վերջի դրությամբ ձևավորված տվյալները:
  • Եթե ֆինանսական գործիքով առևտրային օրվա ընթացքում չեն կնքվել գործարքներ, ինչպես նաև առևտրային նստաշրջանի փակման պահի դրությամբ չեն մնացել չբավարարված հայտեր (առաջարկ/պահանջարկ), ապա տվյալ ֆինանսական գործիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ցուցադրվում «Առևտրի տվյալներ» էջում:
  • Պարտատոմսերով կնքված գործարքների միջին կշռված եկամտաբերությունները ժամանակահատվածի համար (ամիս, եռամսյակ, տարի, սկիզբ/վերջ) հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով միջին կշռված եկամտաբերության օրական տվյալները:

 

Այս բաժնում հրապարակվում են Հայաստանի ֆոնդային բորսայի բորսայական հարթակներում տեղի ունեցած առևտրային նստաշրջանների տվյալները: Բորսայում ցուցակված և առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ցուցակը կարող եք ստանալ կայքի Ֆինանսական գործիքներ բաժնում:

Առևտրի ժամեր և ոչ աշխատանքային օրեր

Բորսայական բոլոր հարթակում բորսայական առևտուրն իրականացվում է երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը 11:00-ից մինչև 15:00-ն, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործում է նաև նախաառևտրային նստաշրջան և բացման աճուրդ՝ ժամը 10:50-ից մինչ 10:59-ը: Հայաստանի ֆոնդային բորսայի համար ոչ աշխատանքային օրեր հանդիսացող ՀՀ պաշտոնական տոների ցուցակը կարող եք դիտել այստեղ:

Առցանց ռեժիմում առևտրի տվյալների ստացում
Եթե ցանկանում եք առցանց ռեժիմում տեղեկացված լինել Հայաստանի ֆոնդային բորսայում բորսայական առևտրի նստաշրջանների ընթացքի մասին, ապա առաջարկում ենք հետևյալ տարբերակները՝

  • Դիտորդ տերմինալի միացում Ձեր գրասենյակի կամ տան համակարգչին: Տերմինալի օգնությամբ կարող եք դիտորդի կարգավիճակով հետևել բորսայի բոլոր հարթակներում (կորպորատիվ և պետական արժեթղթեր, արտարժույթ, ՌԵՊՈ գործիքներ և վարկային ռեսուրսներ) առևտրային նստաշրջանի ողջ ընթացքին՝ տեղեկանալով կնքված գործարքների մասին՝ առանց դրանց հրապարակմանը սպասելու անհրաժեշտության: Տերմինալի տեղադրման համար գանձվող միանվագ վճարը կազմում է 5,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ), իսկ ամսական բաժանորդավճարը` 20,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ): Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` ծանոթանալով Հայաստանի ֆոնդային բորսայի "Սակագների մասին կանոններին" (Բաժին 5):

Վերը նշված ծառայություններից կարող են օգտվել անհատներ և իրավաբանական անձինք:

Առցանց ռեժիմում բորսայական առևտրի տվյալների ստացման հետ առնչվող հարցերով խնդրում ենք դիմել բորսայի Առևտրային համակարգի ադմինիստրատորին (հեռ.` +374 60 69 55 55 լրաց. 114):