Հայաստանի ֆոնդային բորսայում առկա են ցուցակվող ընկերությունների և նրանց արժեթղթերի նկատմամբ տարբեր մակարդակի պահանջներ նախատեսող հետևյալ բորսայական ցուցակները.

Բաժնետոմսերի համար.

Հիմնական ցուցակ (A)

Պահանջներն են` 

 • Բաժնետոմսերի հաշվարկային  ընդհանուր արժեքը` 1 մլրդ ՀՀ դրամ,
 • Թողարկողի կողմից իրականացվող գործունեության նվազագույն ժամկետը` 3 տարի,
 • Գործունեության վերջին երեք տարիներն ավարտված են զուտ շահույթի դրական մեծությամբ,
 • Գրանցված սեփականատերերի նվազագույն թիվը` 100 սեփականատեր,
 • Բաժնետոմսերի ազատ շրջանառող մասը` նվազագույնը 15%,
 • Առնվազն 1 շուկա ստեղծողի առկայություն:

- Երկրորդային ցուցակ (B)

Պահանջներն են`

 • Բաժնետոմսերի հաշվարկային  ընդհանուր արժեքը` 500 մլն ՀՀ դրամ,
 • Թողարկողի կողմից իրականացվող գործունեության նվազագույն ժամկետը` 3 տարի,
 • Բաժնետոմսերի ազատ շրջանառող մասը` նվազագույնը 10%:

 

Կորպորատիվ պարտատոմսերի համար.

- Հիմնական ցուցակ (Abond)

Պահանջներն են`

 • Թողարկողի կողմից իրականացվող գործունեության նվազագույն ժամկետը` 3 տարի,
 • Թողարկման նվազագույն ծավալը` 500 մլն ՀՀ դրամ,
 • Առնվազն 1 շուկա ստեղծողի առկայություն:

- Երկրորդային ցուցակ (Bbond)

Պահանջներն են`

 • Թողարկողի կողմից իրականացվող գործունեության նվազագույն ժամկետը` 2 տարի,
 • Թողարկման նվազագույն ծավալը` 250 մլն ՀՀ դրամ:

Այն ընկերությունների արժեթղթերը, որոնք չեն համապատասխանում վերը նշված չափանիշներին, կարող են  ֆոնդային բորսայի կողմից թույլատրվել բորսայական առևտրին` բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի համար նախատեսված, համապատասխանաբար, C և Cbond ազատ շուկաներում: Առավել մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք այցելել կայքի Առևտրին թույլատրում բաժինը:

Հայաստանի ֆոնդային բորսայում ցուցակվելու կամ առևտրին թույլատրվելու հայտ ներկայացնող բոլոր ընկերությունները պետք է իրենց բաժնետերերի ռեեստրի վարումն իրականացնեն Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի միջոցով:

Ցուցակման գործընթացի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք ծանթոանալ Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Արժեթղթերի ցուցակման և առևտրին թույլատրման կանոններին: Համապատասխան ծառայությունների սակագները կարող եք գտնել Սակագների մասին կանոններում:

Ցուցակման հետ կապված հարցերով կարող եք դիմել Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Ցուցակման ղեկավար Հասմիկ Սալնազարյան, հեռ.` +374 60 69 55 55 լրաց.190:

Թարմացված է առ` 15.04.2019