Հայաստանի ֆոնդային բորսայի “Արժեթղթերի ցուցակման և առևտրին թույլատրման կանոնների” համաձայն բորսայում ցուցակված և առևտրին թույլատրված արժեթղթերի թողարկողները պարտավոր են ներկայացել տարեկան և եռամսյակային հաշվետվություններ, ինչպես նաև ընկերության գործունեության վերաբերյալ էական փաստեր և տեղեկություններ պարունակող ծանուցումներ: Կայքի այս հատվածում տեղադրված են ներկայումս ցուցակված և բորսայական առևտրին թույլատրված արժեթղթերի թողարկողների հաշվետվությունները: Օպերատորը պատասխանատվություն չի կրում շուկայի մասնակիցներից և հաշվետու թղարկողներից ստացված ու հրապարակված տեղեկությունների բովանդակության և ստույգության համար։

Տարի

-տարի-

-տարի-

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Թարմացված է առ` 06.08.2020