«Արփա-Սևան» բաց բաժնետիրական ընկերություն

ԽՍՀՄ էներգետիկաի և էլեկտրիֆիկացիաի նախարարի թիվ 8 հրամանով «Հայհիդրոէներգաշին»-ի հիման վրա ԽՍՀՄ «Հիդրոմասնագետշին» տրեստի կազմում 1969 հունվարի 10-ին  ստեղծվել է «Արփասևանշին» շինարարական վարչությունը: Համաձայն ՀՀ Կառավարության «Սեփականաշնորհման և ապապետականացման կոմիտեի որոշումները հաստատելու մասին» թիվ 38 որոշման «Արփասևանշին» շինարարական վարչությունը 01.02.1995թ.-ից վերակազմավորվել է «Արփա-Սևան» ՓԲԸ-ի: 2001թ. հուլիսի 7-ին, համաձայն ՀՀ Կառավարության թիվ 531 որոշման, «Արփա-Սևան» ՓԲԸ վերակազմավորվել է «Արփա-Սևան» ԲԲԸ-ի:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք www.arpa-sevan.am:

Թարմացված է առ` 27.02.2019