Կայքի այս հատվածում կարող եք գտնել Հայաստանի ֆոնդային բորսայի անդամներին և շուկայի մասնակիցներին:

Ցուցադրել:

Ըստ կարգավիճակի

Ըստ շուկայի

Browse by Exchange ticker:

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Լրիվ անվ. «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ԲԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0002, Արամի 82-84
Հեռախոս (+ 374 10) 31-88-88
Ֆաքս (+ 374 10) 54-34-85
Կայք www.acba.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար գլխավոր գործադիր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Հակոբ Անդրեասյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
 • Արտարժույթի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերի պահառություն
 • արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 2՝ «Կամար» բիզնես կենտրոն
Հեռախոս (+374 10) 56-11-11
Ֆաքս (+374 10) 51-31-33
Կայք ameriabank.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար տնօրինության նախագահ-գլխավոր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Արտակ Հանեսյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
 • Արտարժույթի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերում նեդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրումը հաճախորդներին
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերի փաթեթի կառավարում
 • արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում
 • արժեթղթերի պահառություն
 • արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցում
 • խորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցում

ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «ԱյԴի Բանկ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վարդանանց փող. 13
Հեռախոս (+374 10) 59-33-00
Ֆաքս (+374 10) 59-33-43
Կայք www.idbank.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար վարչության նախագահ
Ղեկավարի Ա/Ա Մհեր Աբրահամյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Վարկային ռեսուրսների շուկա
 • Արտարժույթի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերի պահառություն

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Լրիվ անվ. «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ԲԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան, Բուզանդի փող., 87-րդ շենք, թիվ 85
Հեռախոս (+374 10) 54-79-35
Ֆաքս (+374 10) 54-79-36
Կայք www.araratbank.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար Գործադիր տնօրեն, Վարչության նախագահ
Ղեկավարի Ա/Ա Մհեր Անանյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերի պահառություն
 • արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում

ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «Արդյունաբերաշինարարական բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0015, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց թիվ 13, 13/1
Հեռախոս (+374 10) 59-04-02, 59-04-92, 59-05-38
Ֆաքս (+374 10) 59-05-37
Կայք ardshinbank.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար վարչության նախագահ
Ղեկավարի Ա/Ա Արտակ Անանյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերի պահառություն

ԱՐՄԲՐՈԿ

Կրճատ անվ. «ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Լրիվ անվ. «ԱՐՄԲՐՈԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ԲԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0018, Տիգրան Մեծի 32/1, թիվ 8 տարածք
Հեռախոս (+374 11) 59-00-00
Կայք www.armenbrok.amwww.armenbrok.com
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար Գլխավոր Տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Արամ Կայֆաջյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում
 • խորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցում
 • արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցում
 • փոխառության տրամադրումը հաճախորդներին` արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար, պայմանով, որ փոխատուն հանդիսանում է նման գործարքի կողմ
 • արժեթղթերի պահառություն
 • արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերում նեդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրումը հաճախորդներին
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ընդհանուր ներդրումային առաջակությունների կազմում և տարածում

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վ. Սարգսյան 10
Հեռախոս (+374 10) 52-95-93, 58-44-19
Ֆաքս (+374 10) 54-06-27
Կայք www.armswissbank.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար գործադիր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Գևորգ Մաչանյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
 • Արտարժույթի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում
 • արժեթղթերի պահառություն
 • փոխառության տրամադրումը հաճախորդներին` արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար, պայմանով, որ փոխատուն հանդիսանում է նման գործարքի կողմ
 • արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցում

ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «Արցախբանկ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք.Երևան 0025, Չարենցի 1բ
Հեռախոս +374 47 952705, 60 747779
Կայք www.artsakhbank.com
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար Գործադիր տնօրեն-Վարչության նախագահ
Ղեկավարի Ա/Ա Արտակ Բալայան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
 • Արտարժույթի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերի պահառություն

ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ

Կրճատ անվ. «Բիբլոս Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «Բիբլոս Բանկ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0002, Ամիրյան 18/3
Հեռախոս (+374 60) 61-61-00
Ֆաքս (+374 10) 53-52-96
Կայք byblosbank.com
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար գլխավոր գործադիր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Հայկ Ստեփանյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում
 • վարկային գործունեության իրականացում

Դայմենշն

Կրճատ անվ. «Դայմենշն» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «Դայմենշն» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0019, Բաղրամյան փ. 2, 27/1
Հեռախոս (+374 10) 545670
Ֆաքս (+374 10) 545670
Կայք www.dimension.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար Գլխավոր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Միքայել Մարգարյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. Եվրասիական Զարգացման Բանկ
Լրիվ անվ. Եվրասիական Զարգացման Բանկ
Իրավական ձևը Միջազգային կազմակերպություն
Հասցե Ղազախստանի Հանրապետություն, ք. Ալմաաթի, Դոստիկի պողոտա 220
Հեռախոս + 7 (727) 244 40 44
Ֆաքս + 7 (727) 244 65 70
Կայք www.eabr.org
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար Գործադիր խորհրդի նախագահ
Ղեկավարի Ա/Ա Նիկոլայ Պոդգուզով
Շուկաներ
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
 • Արտարժույթի շուկա
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
Ծառայություններ
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում

ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ

Կրճատ անվ. «ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ
Լրիվ անվ. «ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
Իրավական ձևը ՍՊԸ
Հասցե ՀՀ,ք.Երևան,Խորենացի 26ա, 210 սենյակ, 0010
Հեռախոս (+ 374 91) 41 51 00
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար Տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Սերգեյ Թամրազյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում

Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան

Կրճատ անվ. «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0009, Տերյան փողոց թիվ 66
Հեռախոս (+374 10) 51-50-00
Ֆաքս (+374 10) 51-50-09
Կայք www.hsbc.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար գլխավոր գործադիր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Իրինա Սեյլանյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում
 • արժեթղթերի պահառություն
 • արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցում

ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Հանրապետության 44/2
Հեռախոս (+374 10) 60-55-55
Ֆաքս (+374 10) 56-03-32
Կայք www.evocabank.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար վարչության նախագահ
Ղեկավարի Ա/Ա Կարեն Եղիազարյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Վարկային ռեսուրսների շուկա
 • Արտարժույթի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում
 • արժեթղթերի պահառություն

Էքուիթի

Կրճատ անվ. «Էքուիթի» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «Էքուիթի Էյ Էմ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, Վ. Սարգսյան 26/1, գրասենյակներ 607 - 609, Էրեբունի բիզնես կենտրոն
Հեռախոս +374 12 24 00 24
Կայք www.equiti.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար Տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Արտակ Նահապետյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Արտարժույթի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում

ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0001, Թումանյան 17
Հեռախոս (+374 10) 56-59-74
Ֆաքս (+374 10) 51-05-44
Կայք www.inecobank.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար գործադիր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Արեն Նալթակյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Արտարժույթի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերի պահառություն

ԻՆՔՈՐ

Կրճատ անվ. «ԻՆՔՈՐ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «ԻՆՔՈՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Բուզանդ 91
Հեռախոս (+374 10) 54-83-83, 54-83-87
Ֆաքս (+374 10) 54-83-83, 54-83-87
Կայք incore.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար Գործադիր Տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Միխաիլ Բրոյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
 • Արտարժույթի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում
 • խորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցում
 • արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցում
 • արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում
 • արժեթղթերի փաթեթի կառավարում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերում նեդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրումը հաճախորդներին
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ընդհանուր ներդրումային առաջակությունների կազմում և տարածում

ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ

Կրճատ անվ. «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ,ք.Երևան,Վազգեն Սարգսյան 10,118 տարածք, 0010
Հեռախոս (+ 374 60) 27-72-74
Ֆաքս -
Կայք www.landmarkcapital.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար Գործադիր տնօրենի ժ/պ, ղեկավարի Ա/Ա
Ղեկավարի Ա/Ա Իրինա Տեր-Աբրահամյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • խորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցում
 • արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ընդհանուր ներդրումային առաջակությունների կազմում և տարածում
 • արժեթղթերում նեդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրումը հաճախորդներին
 • արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցում

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1
Հեռախոս (+374 10) 51-12-06, 51-12-47, 51-12-48
Ֆաքս (+374 10) 51-12-12
Կայք www.conversebank.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար Վարչության նախագահ - Գործադիր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Արթուր Հակոբյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Վարկային ռեսուրսների շուկա
 • Արտարժույթի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում
 • արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցում
 • փոխառության տրամադրումը հաճախորդներին` արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար, պայմանով, որ փոխատուն հանդիսանում է նման գործարքի կողմ
 • արժեթղթերի պահառություն
 • արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում
 • արժեթղթերի փաթեթի կառավարում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ընդհանուր ներդրումային առաջակությունների կազմում և տարածում

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Նալբանդյան 48
Հեռախոս (+374 10) 59-20-20, (+374 60) 37-25-00
Ֆաքս (+374 10) 54-40-16
Կայք www.armbusinessbank.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար վարչության նախագահ
Ղեկավարի Ա/Ա Արտավազդ Սարգսյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
 • Արտարժույթի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերի պահառություն

ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Լրիվ անվ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ էԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ԲԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0002, Ամիրյան փող. 23/1
Հեռախոս (+374 10) 51-09-10, 51-09-09
Ֆաքս (+374 10) 56-36-97
Կայք www.aeb.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար Գործադիր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Արամ Խաչատրյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերի պահառություն

ՀՀ ԿԲ

Կրճատ անվ. ՀՀ ԿԲ
Լրիվ անվ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ
Իրավական ձևը Պետական մարմին
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 6
Հեռախոս (+374 10) 58-38-41
Ֆաքս (+374 10) 52-38-52
Կայք cba.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար նախագահ
Ղեկավարի Ա/Ա Մարտին Գալստյան
Շուկաներ
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա

ՄԵԼԼԱԹ ԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «Մելլաթ Բանկ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «Մելլաթ Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Ամիրյան 6
Հեռախոս (+374 10) 58-17-91
Ֆաքս (+374 10) 54-08-85
Կայք mellatbank.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար նախագահ
Ղեկավարի Ա/Ա Սեյեդ Ղոլամռեզա Մուսավի
Շուկաներ
 • Արտարժույթի շուկա

ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՆԿ
Լրիվ անվ. ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՆԿ
Իրավական ձևը Միջազգային կազմակերպություն
Հասցե ՌԴ, ք.Մոսկվա 115162, Շուխովի փող, 15
Հեռախոս +7(495) 228-31-00
Ֆաքս +7(495) 954-92-58
Կայք www.isbnk.org
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար Նախագահ
Ղեկավարի Ա/Ա Նիկոլայ Գավրիլով
Շուկաներ
 • Արտարժույթի շուկա
Ծառայություններ
 • արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Լրիվ անվ. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ԲԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0025, Չարենցի փող, 12 շենք, թիվ 53, թիվ 1-5
Հեռախոս (+374 10) 59-22-59, 59-55-55
Ֆաքս (+374 10) 55-51-40
Կայք www.unibank.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար վարչության նախագահ
Ղեկավարի Ա/Ա Մեսրոպ Հակոբյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Արտարժույթի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերի պահառություն

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան 35, 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ
Հեռախոս (+374 10) 54-72-49, 51-37-49
Ֆաքս (+374 10) 54-72-45
Կայք www.vtb.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար գլխավոր տնօրեն-տնօրինության նախագահ
Ղեկավարի Ա/Ա Իվան Տելեգին
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
 • Արտարժույթի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում
 • խորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցում
 • արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցում
 • փոխառության տրամադրումը հաճախորդներին` արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար, պայմանով, որ փոխատուն հանդիսանում է նման գործարքի կողմ
 • արժեթղթերի պահառություն
 • արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ընդհանուր ներդրումային առաջակությունների կազմում և տարածում

ՏՈՆՏՈՆ

Կրճատ անվ. «ՏՈՆՏՈՆ» ինվեստիցիոն ՍՊԸ
Լրիվ անվ. «ՏՈՆՏՈՆ» ինվեստիցիոն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
Իրավական ձևը ՍՊԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0021, Ադոնցի 10
Հեռախոս (+374 10) 20-38-15, (+374 12) 20-38-15
Ֆաքս (+374 12) 20-38-12
Կայք tontoninvest.com
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Գոռ Առաքելյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
 • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում
 • խորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցում
 • արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցում
 • փոխառության տրամադրումը հաճախորդներին` արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար, պայմանով, որ փոխատուն հանդիսանում է նման գործարքի կողմ
 • արժեթղթերի պահառություն
 • արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերում նեդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրումը հաճախորդներին
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ընդհանուր ներդրումային առաջակությունների կազմում և տարածում

ՖՅՈՒՉՐ ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՐԿԵՏ

Կրճատ անվ. «ՖՅՈՒՉՐ ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ
Լրիվ անվ. «ՖՅՈՒՉՐ ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՐԿԵՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
Իրավական ձևը ՍՊԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Բյուզանդի 1, տարածք 50
Հեռախոս (+374 10) 54-45-87
Ֆաքս (+374 10) 54-45-87
Կայք fcm.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար գործադիր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Արեն Հակոբյան
Շուկաներ
 • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
Ծառայություններ
 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
 • արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում
 • արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցում
 • արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում
Թարմացված է առ` 05.12.2019