Կայքի այս հատվածում կարող եք գտնել Հայաստանի ֆոնդային բորսայի անդամներին և շուկայի մասնակիցներին:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Լրիվ անվ. «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ԲԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան, Բուզանդի փող., 87-րդ շենք, թիվ 85
Հեռախոս (+374 10) 54-79-35
Ֆաքս (+374 10) 54-79-36
Կայք www.araratbank.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար Գործադիր տնօրեն, Վարչության նախագահ
Ղեկավարի Ա/Ա Մհեր Անանյան
Շուկաներ
  • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
  • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
  • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում
  • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
  • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
  • արժեթղթերի պահառություն
  • արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում
Թարմացված է առ` 05.12.2019