Կայքի այս հատվածում կարող եք գտնել Հայաստանի ֆոնդային բորսայի անդամներին և շուկայի մասնակիցներին:

ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «Արդյունաբերաշինարարական բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0015, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց թիվ 13, 13/1
Հեռախոս (+374 10) 59-04-02, 59-04-92, 59-05-38
Ֆաքս (+374 10) 59-05-37
Կայք ardshinbank.am
Էլ. Հասցե [email protected]
Ղեկավար վարչության նախագահ
Ղեկավարի Ա/Ա Արտակ Անանյան
Շուկաներ
  • Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկա
  • Արտարժույթի շուկա
  • Պետական պարտատոմսերի շուկա
Ծառայություններ
  • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում
  • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում
  • արժեթղթերի պահառություն
Թարմացված է առ` 05.12.2019