Հայաստանի ֆոնդային բորսայի լավագույն անդամ մրցանակաբաշխություն

Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Լավագույն անդամ մրցանակաբաշխության նպատակն խրախուսել Բորսայում և Դեպոզիտարիայում ակտիվ ներգրավվածություն ունեցող, ինչպես նաև Հայաստանում կապիտալի շուկայի զարգացմանն ու կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներին մասնակցող և մասնագիտական էթիկայի կանոններին հավատարիմ ներդրումային ծառայություններ մատուցող ընկերություններին:

Մրցանակը շնորհվում է տարին մեկ անգամ` յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ:

Բորսայի լավագույն անդամ` կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ` պետական պարտատոմսերի շուկայում

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ` արտարժույթի շուկայում

«ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ`ռեպո և սվոպ գործառնությունների անվանակարգում

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ 2017

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Լավագույն գործընկեր առևտրի մասնակից 2017

ՀԱՍՄԻԿ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ, «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-պահառու կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-պահառու օտարերկրյա արժեթղթերի շուկայում

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-ռեեստրավար

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ

Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի լավագույն անդամ

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի լավագույն անդամ

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամի լավագույն աշխատակից

ԷԼՄԻՐԱ ՂԱԼՈՒՄՅԱՆ, «Արմենբրոկ» ԲԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ` կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
«ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ և «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ` պետական պարտատոմսերի շուկայում

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ և «ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ` արտարժույթի շուկայում

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ (Նախկին «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ)
Թեկնածուներ՝
«ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ`ռեպո և սվոպ գործառնությունների անվանակարգում

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Թեկնածուներ՝
«Կապիտալ Ինվեստմընթս» ՓԲԸ և «Արցախբանկ» ՓԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ 2016

«ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Թեկնածուներ՝
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ և «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Լավագույն գործընկեր առևտրի մասնակից 2016

Հասմիկ Մաթևոսյան, "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
Թեկնածուներ՝
Աննա Առաքելյան, "ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ" ԲԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-պահառու կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ և «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-պահառու օտարերկրյա արժեթղթերի շուկայում

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Թեկնածուներ՝
«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ և «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-ռեեստրավար

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ և «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի լավագույն անդամ

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի լավագույն անդամ

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ և «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամի լավագույն աշխատակից

Ռուզաննա Աբրահամյան, "ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ" ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
Էլմիրա Ղալումյան "ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ" ԲԲԸ և Լուսինե Դավթյանը "ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ" ՓԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ` պետական պարտատոմսերի շուկայում

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ-ն և «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն

Բորսայի լավագույն անդամ` կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Թեկնածուներ՝
«Արմենբրոկ» ԲԲԸ-ն և «Կապիտալ ինվեստմընթս» ՓԲԸ-ն

Բորսայի լավագույն անդամ` արտարժույթի շուկայումv

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Թեկնածուներ՝
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ն

Բորսայի լավագույն անդամ`ռեպո և սվոպ գործառնությունների անվանակարգում

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Թեկնածուներ՝
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն և «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն

Բորսայի լավագույն անդամ` վարկային ռեսուրսների շուկայում

«ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Թեկնածուներ՝
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն և «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ 2015

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Թեկնածուներ՝
«Արարատբանկ» ԲԲԸ-ն և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ն

Լավագույն գործընկեր առևտրի մասնակից

Կարեն Սարգսյան, ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
Թեկնածուներ՝
«Առէքսիմբանկ-գազպրոմբանկի խումբ» ՓԲԸ - Նարինե Սարգսյան «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ - Գագիկ Խնդիրյան «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ - Գագիկ Պարոնյան «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ - Հասմիկ Մաթևոսյան

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-պահառու կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
«Զարգաման Հայկական Բանկ » ՓԲԸ-ն և «Կապիտալ ինվեստմընթս» ՓԲԸ-ն

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-պահառու օտարերկրյա արժեթղթերի շուկայում

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Թեկնածուներ՝
«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ն և «Զարգացման հայկական բանկ» ԲԲԸ-ն

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-ռեեստրավար

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն և «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ-ն

Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի լավագույն անդամ

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Թեկնածուներ՝
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն և «Կապիտալ ինվեստմընթս» ՓԲԸ-ն

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի լավագույն անդամ

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն և «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ-ն

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամի լավագույն աշխատակից

Էլմիրա Ղալումյան (Արմենբրոկ)
Թեկնածուներ՝
Էլեն Ղազարյանը (Արմենբրոկ) և Լուսինե Դավթյանը (Արմսվիսբանկ)
Թարմացված է առ` 21.01.2019