Հայաստանի ֆոնդային բորսայի լավագույն անդամ մրցանակաբաշխություն

Հայաստանի ֆոնդային բորսայի «AMX լավագույն անդամ» մրցանակաբաշխության նպատակն է խրախուսել բորսայում և Դեպոզիտարիայում ակտիվ ներգրավվածություն ունեցող, ինչպես նաև Հայաստանում կապիտալի շուկայի զարգացմանն ու կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներին մասնակցող և մասնագիտական էթիկայի կանոններին հավատարիմ ներդրումային ծառայություններ մատուցող ընկերություններին:

Մրցանակը շնորհվում է տարին մեկ անգամ` յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ:

AMX բորսայի անդամ

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում բորսայի անդամ 2020

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Պետական պարտատոմսերի շուկայում բորսայի անդամ 2020

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Ռեպո գործարքների շուկայում բորսայի անդամ 2020

«ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԲԸ

Տարվա գործընկեր առևտրի մասնակից 2020. Գագիկ Պարոնյան, HSBC

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ

Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում բորսայի անդամ 2019

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Պետական պարտատոմսերի շուկայում բորսայի անդամ 2019

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Ռեպո գործարքների շուկայում բորսայի անդամ 2019

«ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԲԸ

AMX բորսայի անդամ 2019

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տարվա գործընկեր առևտրի մասնակից 2019

Արաքսյա Հարությունյան

Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում դեպոզիտար համակարգի հաշվի օպերատոր-պահառու 2019

«ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԲԸ

Օտարերկրյա արժեթղթերի շուկայում դեպոզիտար համակարգի հաշվի օպերատոր-պահառու 2019

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի հաշվի օպերատոր-ռեեստրավար 2019

«ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԲԸ

Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամ 2019

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամ 2019

«ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԲԸ

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամի լավագույն աշխատակից 2019

Սիրանուշ Հարությունյան

Բորսայի լավագույն անդամ` կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ` պետական պարտատոմսերի շուկայում

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ` արտարժույթի շուկայում

«ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ`ռեպո և սվոպ գործառնությունների անվանակարգում

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ 2017

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Լավագույն գործընկեր առևտրի մասնակից 2017

ՀԱՍՄԻԿ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ, «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-պահառու կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում

«ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-պահառու օտարերկրյա արժեթղթերի շուկայում

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-ռեեստրավար

«ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԲԸ

Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի լավագույն անդամ

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի լավագույն անդամ

«ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԲԸ

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամի լավագույն աշխատակից

ԷԼՄԻՐԱ ՂԱԼՈՒՄՅԱՆ, «Արմենբրոկ» ԲԲԸ
Թարմացված է առ` 28.07.2021