Հայաստանի ֆոնդային բորսայի լավագույն անդամ մրցանակաբաշխություն

Հայաստանի ֆոնդային բորսայի «AMX լավագույն անդամ» մրցանակաբաշխության նպատակն է խրախուսել բորսայում և Դեպոզիտարիայում ակտիվ ներգրավվածություն ունեցող, ինչպես նաև Հայաստանում կապիտալի շուկայի զարգացմանն ու կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներին մասնակցող և մասնագիտական էթիկայի կանոններին հավատարիմ ներդրումային ծառայություններ մատուցող ընկերություններին:

Մրցանակը շնորհվում է տարին մեկ անգամ` յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ:

Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում բորսայի անդամ 2019

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Պետական պարտատոմսերի շուկայում բորսայի անդամ 2019

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Ռեպո գործարքների շուկայում բորսայի անդամ 2019

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ

AMX բորսայի անդամ 2019

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տարվա գործընկեր առևտրի մասնակից 2019

Արաքսյա Հարությունյան

Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում դեպոզիտար համակարգի հաշվի օպերատոր-պահառու 2019

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ

Օտարերկրյա արժեթղթերի շուկայում դեպոզիտար համակարգի հաշվի օպերատոր-պահառու 2019

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի հաշվի օպերատոր-ռեեստրավար 2019

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ

Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամ 2019

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամ 2019

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամի լավագույն աշխատակից 2019

Սիրանուշ Հարությունյան

Բորսայի լավագույն անդամ` կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ` պետական պարտատոմսերի շուկայում

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ` արտարժույթի շուկայում

«ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ`ռեպո և սվոպ գործառնությունների անվանակարգում

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ 2017

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Լավագույն գործընկեր առևտրի մասնակից 2017

ՀԱՍՄԻԿ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ, «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-պահառու կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-պահառու օտարերկրյա արժեթղթերի շուկայում

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-ռեեստրավար

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ

Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի լավագույն անդամ

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի լավագույն անդամ

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամի լավագույն աշխատակից

ԷԼՄԻՐԱ ՂԱԼՈՒՄՅԱՆ, «Արմենբրոկ» ԲԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ` կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
«ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ և «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ` պետական պարտատոմսերի շուկայում

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ և «ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ` արտարժույթի շուկայում

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ (Նախկին «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ)
Թեկնածուներ՝
«ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ`ռեպո և սվոպ գործառնությունների անվանակարգում

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Թեկնածուներ՝
«Կապիտալ Ինվեստմընթս» ՓԲԸ (դադարեցված է) և «Արցախբանկ» ՓԲԸ

Բորսայի լավագույն անդամ 2016

«ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Թեկնածուներ՝
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ և «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Լավագույն գործընկեր առևտրի մասնակից 2016

Հասմիկ Մաթևոսյան, "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
Թեկնածուներ՝
Աննա Առաքելյան, "ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ" ԲԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-պահառու կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ և «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-պահառու օտարերկրյա արժեթղթերի շուկայում

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Թեկնածուներ՝
«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ և «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Դեպոզիտար համակարգի լավագույն Հաշվի օպերատոր-ռեեստրավար

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ և «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի լավագույն անդամ

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի լավագույն անդամ

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ և «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամի լավագույն աշխատակից

Ռուզաննա Աբրահամյան, "ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ" ԲԲԸ
Թեկնածուներ՝
Էլմիրա Ղալումյան "ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ" ԲԲԸ և Լուսինե Դավթյանը "ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ" ՓԲԸ
Թարմացված է առ` 09.12.2019