Կատեգորիա: Բորսա

«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն իրականացրել է պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMFNCAB26ER3) առաջնային գրանցում

04.11.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 23.09.2019-31.10.2019թթ. իրականացվել է «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02518512, հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Թումանյան 17) 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով  50000  հատ պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMINECB25ER1) տեղաբաշխում:

 

Թարմացված է առ` 04.11.2019