Կատեգորիա: Բորսա

ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի թողարկած անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի (GLBLB8) տեղաբաշխման արդյունքները

28.11.2019

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ ԲԲԸ-ում 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ին անցկացված` ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի (GLBLB8) տեղաբաշխման ընթացքում կնքվել է 12 գործարք, որի ընթացքում տեղաբաշխվել է     1 000 032.23     ԱՄՆ դոլարի պարտատոմս:

Տեղաբաշխված պարտատոմսերի կտրման գինը կազմել է 100 ԱՄՆ դոլար, կտրման եկամտաբերությունը`  6.5%, միջին կշռված եկամտաբերությունը` 6.4983%:

 

 Տեղաբաշխման աճուրդի արդյունքները`

  • աճուրդի եղանակը (բաց/փակ)`  փակ աճուրդ
  • աճուրդի ձևը` ստանդարտ
  • որպես գնորդ տեղաբաշխմանը մասնակցած Բորսայի անդամների թիվը` 7
  • ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը (ԱՄՆ դոլար)`  1 772 798.98     
  • բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը (ԱՄՆ դոլար)` 1 000 032.23     
  • տեղաբաշխված արժեթղթերի կտրման գինը (եկամտաբերությամբ աճուրդի դեպքում՝ կտրման եկամտաբերությունը)` 100
  • տեղաբաշխված արժեթղթերի կտրման եկամտաբերությունը` 6․5%
  • տեղաբաշխված արժեթղթերի միջին կշռված եկամտաբերությունը` 6.4983 %
  • տեղաբաշխման սկիզբը (օր/ամիս/տարի)` 28/11/2019
  • տեղաբաշխման ավարտը (օր/ամիս/տարի)` 28/11/2019
Թարմացված է առ` 02.12.2019