Կատեգորիա: Ցուցակում

Գլոբալ Կրեդիտի պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

09.12.2019

Դեկտեմբերի 11-ին «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը` GLBLB9, GLBLB8, կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարթակում։

Տրանշ 1

Բորսայական հապավում

GLBLB8

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMGLBLB28ER0

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

11.12.2019

Ցուցակ

Bbond

Թողարկված ծավալ

1,000,000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական արժեք

100 ԱՄՆ դոլար

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

6.5%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամսյակային

Մարման ժամկետ

24 ամիս

Մարման ամսաթիվ

28.11.2021

Տրանշ 2

Բորսայական հապավում

GLBLB9

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMGLBLB19ER9

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

11.12.2019

Ցուցակ

Cbond

Թողարկված ծավալ

500,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական արժեք

10000 ՀՀ դրամ

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

9%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամսյակային

Մարման ժամկետ

12 ամիս

Մարման ամսաթիվ

28.11.2020

Ցուցակումների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար այցելե՛ք ֆինանսական գործիքներ բաժինը։

 

Թարմացված է առ` 19.12.2019