Կատեգորիա: Ցուցակում

Կոնվերս բանկի պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

25.12.2019

Դեկտեմբերի 26-ին «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ-ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարթակում։

Բորսայական հապավում

COVSBA

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMCOVSB2AER7

Ցուցակման ամսաթիվ

26.12.2019

Ցուցակ

Abond

Թողարկված ծավալ

1 մլրդ դրամ

Անվանական արժեք

100,000 դրամ

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

9.5%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Մարման ժամկետ

36 ամիս

Մարման ամսաթիվ

17.10.2022

 

Տրանշ 2

Բորսայական հապավում

COVSBB

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMCOVSB2BER5  

Ցուցակման ամսաթիվ

26.12.2019

Ցուցակ

Abond

Թողարկված ծավալ

5 մլն ԱՄՆ դոլար

Անվանական արժեք

100 ԱՄՆ դոլար

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

5․25%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Մարման ժամկետ

36 ամիս

Մարման ամսաթիվ

17.10.2022

 

Ցուցակումների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար այցելե՛ք ֆինանսական գործիքներ բաժինը։

Թարմացված է առ` 27.12.2019