Կատեգորիա: Ցուցակում

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ ԿՑՈՒՑԱԿՎԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅՈՒՄ

29.01.2020

Փետրվարի 1-ին «Արարատբանկ» ՓԲԸ-ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարթակում։

Բորսայական հապավում

ARBKB2L

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMARBKB2LER5

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

01/02/2020

Ցուցակ

Bbond

Թողարկված ծավալ

2854725 ԱՄՆ դոլար

Անվանական արժեք

25 ԱՄՆ դոլար

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

5.5%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Մարման ժամկետ

51 ամիս

Մարման ամսաթիվ

29/01/2024

Ցուցակումների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար այցելե՛ք ֆինանսական գործիքներ բաժինը։

Թարմացված է առ` 30.01.2020