Կատեգորիա: Բորսա

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ ԿՏԵՂԱԲԱՇԽՎԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅՈՒՄ

14.05.2020

2020 թվականի մայիսի 15-ին «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը կթույլատրվեն տեղաբաշխման բորսայի տեղաբաշխման հարթակում:

Բորսայական հապավում

NMCCBK

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMNMCCB2KER6

Թողարկված ծավալ

2,700,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական արժեք

10,000 ՀՀ դրամ 

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

7.25%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Մարման ամսաթիվ

15/05/2023թ.

 

Թարմացված է առ` 14.05.2020