Կատեգորիա: Ցուցակում

<<ԱՌԱՋԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ>> ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ ԿՑՈՒՑԱԿՎԵՆ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԻՆ ԿԹՈՒՅԼԱՏՐՎԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅՈՒՄ

22.06.2020

Հունիսի 23-ին «Առաջին հիփոթեքային ընկերություն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը կցուցակվեն և առևտրին կթույլատրվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարթակում։

Դրամային տրանշ

Բորսայական հապավում

FMGCB3

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMFMGCB23ER9

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

23/06/2020

Ցուցակ

ազատ (Cbond) շուկա

Թողարկված ծավալ

100 մլն ՀՀ դրամ

Անվանական արժեք

100,000 ՀՀ դրամ

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

10.5%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Մարման ժամկետ

36 ամիս

Մարման ամսաթիվ

26/05/2023թ

Դոլարային տրանշ

Բորսայական հապավում

FMGCB4

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMFMGCB24ER7

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

23/06/2020

Ցուցակ

Bbond

Թողարկված ծավալ

800000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական արժեք

100 ԱՄՆ դոլար

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

6.4%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Մարման ժամկետ

36 ամիս

Մարման ամսաթիվ

26/05/2023թ

 

Ցուցակումների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար այցելե՛ք ֆինանսական գործիքներ բաժինը։

Թարմացված է առ` 22.06.2020