Կատեգորիա: Ցուցակում

Ամերիաբանկի պարտատոմսերը (AMRBBS, AMRBBT) կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

25.01.2021

Հունվարի 27-ին «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարթակում։

Տրանշ 1

Բորսայական հապավում

AMRBBS

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMAMRBB2SER8

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

27/01/2021

Ցուցակ

Bbond

Թողարկված ծավալ

15 մլն դոլար

Անվանական արժեք

100 ԱՄՆ դոլար

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

5%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Մարման ժամկետ

27 ամիս

Մարման ամսաթիվ

07/03/2023

 

Տրանշ 2

Բորսայական հապավում

AMRBBT

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMAMRBB2TER6

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

27/01/2021

Ցուցակ

Bbond

Թողարկված ծավալ

5 մլրդ ՀՀ դրամ

Անվանական արժեք

100,000 ՀՀ դրամ

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

9.75%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Մարման ժամկետ

27 ամիս

Մարման ամսաթիվ

07/03/2023

 

Ցուցակումների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար այցելե՛ք ֆինանսական գործիքներ բաժինը։

Թարմացված է առ` 25.01.2021