Կատեգորիա: Ցուցակում

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

23.03.2021

Մարտի 24-ին «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՓԲԸ-ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարթակում։

Բորսայական հապավում

NMCCBL

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMNMCCB2LER4

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

24/03/2021

Թողարկված ծավալ

3 մլրդ դրամ

Անվանական արժեք

10,000 դրամ

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

8.5%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Մարման ժամկետ

36 ամիս

Մարման ամսաթիվ

04/03/2024

 

Թարմացված է առ` 23.03.2021