Կատեգորիա: Բորսա

«Հայաստանի Էկոնոմիկայի Զարգացման Բանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

25.03.2021

Մարտի 30-ին «Հայաստանի Էկոնոմիկայի Զարգացման Բանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերը կցուցակվեն և կընդգրկվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարթակում։

Բորսայական հապավում

HEZB

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMHEZBS10ER5

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

30/03/2021

Արժեթղթերի ցուցակման ենթակա քանակը

14,605 հատ

Արժեթղթերի ընդհանուր քանակը

1,897,938 հատ

Արժեթղթի անվանական արժեքը

10,400 ՀՀ դրամ

Ցուցակման որակական մակարդակը

Բաժնետոմսերի երկրորդային (B) ցուցակ

 

Թարմացված է առ` 25.03.2021