Կատեգորիա: Ցուցակում

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

30.03.2021

Ապրիլի 2-ին «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարթակում։

Բորսայական հապավում

ASHBBE

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMASHBB2EER4

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

02/04/2021

Թողարկված ծավալ

5 մրդ դրամ

Անվանական արժեք

100,000 ՀՀ դրամ

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

10%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Մարման ժամկետ

27 ամիս

Մարման ամսաթիվ

15/05/2023

Ցուցակումների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար այցելե՛ք ֆինանսական գործիքներ բաժինը։

Թարմացված է առ` 02.04.2021