Կատեգորիա: Ցուցակում

«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ -ի պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

07.04.2021

Ապրիլի 8-ին «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ -ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարթակում

Բորսայական հապավում

PROMB1

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMPROMB21ER4

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

08/04/2021

Թողարկված ծավալ

5 մլն ԱՄՆ դոլար

Անվանական արժեք

100 ԱՄՆ դոլար

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

5.5%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Մարման ժամկետ

30 ամիս

Մարման ամսաթիվ

02/09/2023

 

Բորսայական հապավում

PROMB2

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMPROMB22ER2

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

08/04/2021

Թողարկված ծավալ

500 մլն ՀՀ դրամ

Անվանական արժեք

10,000 ՀՀ դրամ

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

10%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Մարման ժամկետ

30 ամիս

Մարման ամսաթիվ

02/09/2023

 

Ցուցակումների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար այցելե՛ք ֆինանսական գործիքներ բաժինը։

Թարմացված է առ` 07.04.2021