Կատեգորիա: Ցուցակում

«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

20.04.2021

Ապրիլի 22-ին ««ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ»» ՓԲԸ-ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարթակում։

Տրանշ 1

Բորսայական հապավում

PROMB3

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMPROMB23ER0

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

22/04/2021

Թողարկված ծավալ

5 մլն դոլար

Անվանական արժեք

100 ԱՄՆ դոլար

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

5.5%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Մարման ժամկետ

30 ամիս

Մարման ամսաթիվ

23/09/2023

Տրանշ 2

Բորսայական հապավում

PROMB4

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMPROMB24ER8

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

22/04/2021

Թողարկված ծավալ

500մլն դրամ

Անվանական արժեք

10,000 ՀՀ դրամ

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

10%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Մարման ժամկետ

30 ամիս

Մարման ամսաթիվ

23/09/2023

Ցուցակումների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար այցելե՛ք ֆինանսական գործիքներ բաժինը։

Թարմացված է առ` 20.04.2021