Կատեգորիա: Ցուցակում

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

06.05.2021

Մայիսի 10-ին «Արդշինբանկ » ՓԲԸ-ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարթակում։

Բորսայական հապավում

ASHBBF

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMASHBB2FER1

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

10/05/2021

Թողարկված ծավալ

3․3 մլրդ ՀՀ դրամ

Անվանական արժեք

100,000 ՀՀ դրամ

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

9.5%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Մարման ժամկետ

36 ամիս

Մարման ամսաթիվ

06/04/2024

 

Ցուցակումների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար այցելե՛ք ֆինանսական գործիքներ բաժինը։

Թարմացված է առ` 06.05.2021