Տարի

-տարի-

-տարի-

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Հաշվետվության տեսակը՝

Մինչ 2008թ.-ը Հայաստանի ֆոնդային բորսան և Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան եղել են ինքնակարգավորվող կազմակերպություններ, իսկ հետո արդեն որպես բաց բաժնետիրական ընկերություններ հրապարակել են գործունեության առանձնացված հաշվետվություններ:

Թարմացված է առ` 19.08.2020