Տարի

-տարի-

-տարի-

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Հաշվետվության տեսակը՝

2017 Հաշվետվություններ

2016 Հաշվետվություններ

2015 Հաշվետվություններ

2014 Հաշվետվություններ

2013 Հաշվետվություններ

2012 Հաշվետվություններ

Արխիվ

Մինչ 2008թ.-ը Հայաստանի ֆոնդային բորսան և Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան եղել են ինքնակարգավորվող կազմակերպություններ, իսկ հետո արդեն որպես բաց բաժնետիրական ընկերություններ հրապարակել են գործունեության առանձնացված հաշվետվություններ:

Թարմացված է առ` 31.05.2021