Տարի

-

-

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Հաշվետվության տեսակը՝

 

 

Մինչ 2008թ.-ին ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ-ի մաս կազմելը Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա և Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա ինքնակարգավորվող կազմակերպությունները, իսկ հետո արդեն բաց բաժնետիրական ընկերությունները հրապարակել են գործունեության առանձնացված հաշվետվություններ:

Թարմացված է առ` 30.04.2019