Հայաստանում ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գործունեությանը վերաբերվող աշխատանքային հանդիպում

03.09.2009

Թարմացված է առ` 31.03.2017