«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ ԿԲ թիվ 4/03 կանոնակարգի և Բորսայի կանոնների պահանջները խախտելու համար կարգապահական պատժամիջոցներ են կիրառվում շուկայի այն մասնակիցների նկատմամբ, որոնք խախտել են օրենսդրության կամ Հայաստանի ֆոնդային բորսայի կանոնների պահանջները: Կարգապահական վարույթները հարուցվում են Կարգապահական հանձնաժողովի կողմից, որն իրենից ներկայացնում է բորսայում գործող խորհրդակցական մարմին` ստեղծված վերահսկող ծառայության կողմից հայտնաբերված խախտումների և շուկայի մասնակիցների կողմից ներկայացված հայցերի ուսումնասիրման և համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար:

Կարգապահական հանձնաժողովը կարևոր դեր ունի կարգավորվող շուկայում չարաշահումների, օրինախախտ վարքագծի և խախտումների կանխարգելման ու վերացման գործում: Իր գործառույթներն իրականացնելիս Կարգապահական հանձնաժողովը մշտապես գործում է բորսայի այլ մարմիններից անկախ կարգավիճակում: Հանձնաժողովի գործունեության և գործառույթների մասին, ինչպես նաև բորսայում վերահսկիչ գործառույթի մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ առկա են բորսայի Վերահսկողության կանոնակարգում:

Կայքի այս հատվածում տեղադրվում են շուկայում հայտնաբերված խախտումների և համապատասխան պատժամիջոցների կիրառման վերաբերյալ Կարգապահական հանձնաժողովի ամփոփ որոշումները:

 

2021


24.04.2021. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Ակբա բանկ» ԲԲԸ-ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

25.02.2021. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Երևանի ոսկերչական գործարան» ԲԲԸ-ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

2020

19.01.2021. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Երևանի ոսկերչական գործարան» ԲԲԸ-ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

2020


03.11.2020. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

03.11.2020. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Ամսվիսբանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

25.05.2020. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Ամսվիսբանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

02.03.2020. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Արարատբանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

2019


20.12.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Արմենբրոկ» ԲԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

20.12.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Ռենեսա» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

21.10.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Արարատբանկ» ԲԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

04.09.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Արդշինբանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

04.09.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Ակբա֊Կրեդիտ ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

08.08.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Արմենբրոկ» ԲԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

08.08.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «ԱյԴի բանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

19.07.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

19.07.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Արմենբրոկ» ԲԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

19.07.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

04.06.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

16.04.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Արդշինբանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

22.03.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Արմենբրոկ» ԲԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

22.03.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

7.03.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

7.03.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Արարատբանկ» ԲԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

7.03.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն

7.03.2019. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Արմենբրոկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն


2017


27.11.2017. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի գլխավոր տնօրենը որոշում է կայացրել «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


2012


13.06.2012. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


10.04.2012. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Արմենբրոկ» ԲԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


28.02.2012. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


2011


28.12.2011. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


28.09.2011. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել  “Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ” ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


 17.08.2011. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել “Արմենբրոք” ԲԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


 09.08.2011. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել “Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ” ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


 17.06.2011. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել “Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ” ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


2010


22.10.2010. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել “Արմսվիսբանկ” ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


 22.06.2010. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել “Ռենեսա” ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


 25.02.2010. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել “ԿԱՍԿԱԴ ԻՆՎԵՍՏՄԵՆՏՍ” ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


25.02.2010. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել “Ամերիաբանկ” ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


 25.02.2010. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել “Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ” ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


2009


26.12.2009. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել “Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ” ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


 07.12.2009. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել “Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ” ՓԲԸ -ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


 13.10.2009. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել "Արմսվիսբանկ" ՓԲԸ-ի, "Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ" ՓԲԸ-ի և "Կասկադ Ինվեստմենտս" ՓԲԸ-ի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության միջոց չկիրառելու վերաբերյալ: Մանրամասն >>


 31.08.2009. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել տուգանել "Արդշինինվեստբանկ" ՓԲԸ-ին` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ Օրենքի պահանջները խախտելու համար: Մանրամասն >>


 21.08.2009. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել տուգանել "ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ին` «Շուկա ստեղծողի կանոնների» պահանջները խախտելու համար: Մանրամասն >>


 21.08.2009. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել տուգանել "ՌԵՆԵՍԱ" ՓԲԸ-ին` «Շուկա ստեղծողի կանոնների» պահանջները խախտելու համար: Մանրամասն >>


 21.08.2009. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել տուգանել "ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ին` «Շուկա ստեղծողի կանոնների» պահանջները խախտելու համար: Մանրամասն >>


 21.08.2009. «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ կարգապահական հանձնաժողովի որոշում է կայացրել տուգանել "Ամերիա Ինվեստ" ՓԲԸ-ին`«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ ԿԲ թիվ 4/03 կանոնակարգի և Բորսայի կանոնների պահանջները խախտելու համար : Մանրամասն >>


 15.06.2009. «ՆԱՍԴԱՔ  ՕԷՄԷՔՍ  ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ կարգապահական հանձնաժողովի որոշումը «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ կարգապահական հանձնաժողովի 2009թ. մայիսի 22-ի թիվ 04 և 2009թ. մայիսի 25 թիվ 05 որոշումները չեղյալ համարելու մասին: Մանրամասն >> 


 09.06.2009.ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել տուգանել "Արմենբրոկ" ԲԲԸ-ին`«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ ԿԲ թիվ 4/03 կանոնակարգի և Բորսայի կանոնների պահանջները խախտելու համար Մանրամասն >>


 25.05.2009. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել տուգանել "ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ին` «Շուկա ստեղծողի կանոնների» պահանջները խախտելու համար: Մանրամասն >>


 22.05.2009. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել տուգանել "ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ին` «Շուկա ստեղծողի կանոնների» պահանջները խախտելու համար: Մանրամասն >>


 10.04.2009. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել տուգանել "Ռենեսա" ՓԲԸ-ին`«Շուկա ստեղծողի կանոնների» պահանջները խախտելու համար: Մանրամասն >>


 04.03.2009. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել տուգանել "Ամերիա Ինվեստ" ՓԲԸ-ին` հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետները խախտելու համար: Մանրամասն >>


 20.02.2009. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել տուգանել "Ռենեսա" ՓԲԸ-ին` «Շուկա ստեղծողի կանոնների» պահանջները խախտելու համար: Մանրամասն >>


2008


17.12.2008. Հայաստանի Ֆոնդային Բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել տուգանել "Ամերիաբանկ" ՓԲԸ-ին`«Շուկա ստեղծողի կանոնների» պահանջները խախտելու համար: Մանրամասն >>


 08.12.2008. Հայաստանի Ֆոնդային Բորսայի Կարգապահական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել տուգանել "Ամերիաբանկ" ՓԲԸ-ին` «Շուկա ստեղծողի կանոնների» պահանջները խախտելու համար: Մանրամասն >>


 

Թարմացված է առ` 23.04.2021