Չնայած նրան, որ մեր կողմից արվել է ամեն հնարավորը 3-րդ անձանց կողմից ստացված և այս կայքում ներկայացված տեղեկատվության (այդ թվում` շուկայի մասնակիցներից և հաշվետու թողարկողներից ստացված) ստույգությունն ու արժանահավատությունն ապահովելու համար, այնուամենայնիվ, «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ն չի երաշխավորում, որ այն ստույգ է, ամբողջական և սխալներից զերծ և որևէ պատասխանատվություն չի կրում դրա օգտագործման հետևանքով ծագած ցանկացած հետևանքների համար: «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ն որևէ պատասխանատվություն չի կրում նաև այն տեղեկատվության օգտագործման համար, որը պարունակվում է այս կայքից հղում ունեցող կայքերում:

Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանություն բացահայտվելու դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով: Եթե կայքէջի անգլերեն լեզվով հրապարակված որևէ բաժնի տեղեկատվությունը ամբողջական չէ, ապա ամբողջական տեղեկատվությունը կարելի է ստանալ համապատասխան բաժնի հայերեն տարբերակից:

Թարմացված է առ` 05.12.2019