Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0N36294

Հապավում 0N36294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN36294186
Թույլատրման ամսաթիվ 29.04.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 400,000,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 310,000,000
Թողարկման ծավալ 31,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2018
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2015, 29/04/2016, 29/10/2016, 29/04/2017, 29/10/2017, 29/04/2018
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2015
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.04.2018

0N60294

Հապավում 0N60294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN60294201
Թույլատրման ամսաթիվ 29.04.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 267,415,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 267,415,000
Թողարկման ծավալ 26,741,500,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2020
Ժամկետայնություն 60 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2015, 29/04/2016, 29/10/2016, 29/04/2017, 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019, 29/10/2019, 29/04/2020
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2015
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.04.2020

1N36294

Հապավում 1N36294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN36294194
Թույլատրման ամսաթիվ 29.04.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 342,165,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 342,165,000
Թողարկման ծավալ 34,216,500,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2019
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2016, 29/04/2017, 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2016
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.04.2019

1N60294

Հապավում 1N60294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN60294219
Թույլատրման ամսաթիվ 29.04.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 435,102,500
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 435,102,500
Թողարկման ծավալ 43,510,250,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2021
Ժամկետայնություն 60 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2016, 29/04/2017, 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019, 29/10/2019, 29/04/2020, 29/10/2020, 29/04/2021
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2016
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.04.2021

2N36294

Հապավում 2N36294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN36294202
Թույլատրման ամսաթիվ 29.04.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 295,845,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 295,845,000
Թողարկման ծավալ 29,584,500,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2020
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019, 29/10/2019, 29/04/2020
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2017
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.04.2020

AANM

Հապավում AANM
Թողարկող «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԱՄ-ի ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAANMS10TV1
Թույլատրման ամսաթիվ 06.11.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 2,817
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 2,817
Թողարկման ծավալ 14,085,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 11.03.2004

AASH

Հապավում AASH
Թողարկող «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԱՄ-ի «ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAASHS10AR8
Թույլատրման ամսաթիվ 09.04.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 4,836
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 4,836
Թողարկման ծավալ 24,180,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.03.2004

ACBAB1

Հապավում ACBAB1
Թողարկող «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACBAB21ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 24.10.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 18.02.2020
Ժամկետայնություն 30 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 5
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 18/02/2018թ., 18/08/2018թ., 18/02/2019թ., 18/08/2019թ., 18/02/2020թ.
Թողարկման ամսաթիվ 18.08.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 18.08.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 05.10.2017
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.02.2020

ACBAB2

Հապավում ACBAB2
Թողարկող «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACBAB22ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 14.03.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 21.12.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.2%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 21/06/2018թ., 21/12/2018թ., 21/06/2019թ. և 21/12/2019թ., ժամը 9:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 21.12.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 21.12.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 21.02.2018
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 21.12.2019

ACBAB3

Հապավում ACBAB3
Թողարկող «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACBAB23ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 21.11.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 27,547
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 27,547
Թողարկման ծավալ 2,754,700.00
Մարման ամսաթիվ 12.07.2021
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 12/01/2019, 12/07/2019, 12/01/2020, 12/07/2020, 12/01/2021, 12/07/2021
Թողարկման ամսաթիվ 12.07.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 12.07.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 01.11.2018
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2021
Թարմացված է առ` 12.07.2021