Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0N36294

Հապավում 0N36294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN36294186
Թույլատրման ամսաթիվ 29.04.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 400,000,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 310,000,000
Թողարկման ծավալ 31,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2018
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2015, 29/04/2016, 29/10/2016, 29/04/2017, 29/10/2017, 29/04/2018
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2015
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.04.2018

1N36294

Հապավում 1N36294
Թողարկող Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMGN36294194
Թույլատրման ամսաթիվ 29.04.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Gbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 342,165,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 342,165,000
Թողարկման ծավալ 34,216,500,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.04.2019
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 29/10/2016, 29/04/2017, 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019
Թողարկման ամսաթիվ 29.04.2016
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.04.2019

AANM

Հապավում AANM
Թողարկող «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԱՄ-ի ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAANMS10TV1
Թույլատրման ամսաթիվ 06.11.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 2,817
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 2,817
Թողարկման ծավալ 14,085,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 11.03.2004

AASH

Հապավում AASH
Թողարկող «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԱՄ-ի «ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAASHS10AR8
Թույլատրման ամսաթիվ 09.04.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 4,836
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 4,836
Թողարկման ծավալ 24,180,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.03.2004

ACH1

Հապավում ACH1
Թողարկող «ԱԲՈՎՅԱՆԻ «ՉԱՓԻՉ-1»» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACH1S10KT2
Թույլատրման ամսաթիվ 21.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 200.00
Թողարկված քանակ 488,050
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 488,050
Թողարկման ծավալ 97,610,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.07.2006

ACHI

Հապավում ACHI
Թողարկող «ԱԲՈՎՅԱՆԻ «ՉԱՓԻՉ-1»» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACHIS10KT2
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 200.00
Թողարկված քանակ 488,050
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 488,050
Թողարկման ծավալ 97,610,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված

AGAR

Հապավում AGAR
Թողարկող ««ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» Արթիկի շրջանային միավորում» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAGARS10SH5
Թույլատրման ամսաթիվ 26.08.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,788
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,788
Թողարկման ծավալ 37,880,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 10.04.2006

AGBM

Հապավում AGBM
Թողարկող «Արագած Բամբակագործվածքային Արտադրական Միավորում» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAGBMS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 16.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 6,872
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 6,872
Թողարկման ծավալ 34,360,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

AGMM

Հապավում AGMM
Թողարկող «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Մարտունու շրջանային միավորում ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAGMMS10GR5
Թույլատրման ամսաթիվ 30.10.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,000.00
Թողարկված քանակ 8,185
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 8,185
Թողարկման ծավալ 16,370,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 01.04.2005

AGRA

Հապավում AGRA
Թողարկող ««Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Աշտարակի շրջանային միավորում» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAGRAS10AG5
Թույլատրման ամսաթիվ 02.08.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 6,522
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 6,522
Թողարկման ծավալ 65,220,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2006
Թարմացված է առ` 29.04.2019