Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

AGVM

Հապավում AGVM
Թողարկող «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԱՄ-ի Վարդենիսի շրջանային միավորում ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAGVMS10GR6
Թույլատրման ամսաթիվ 09.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,495
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,495
Թողարկման ծավալ 34,950,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

AHEKB1

Հապավում AHEKB1
Թողարկող «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր 00AHEKB21KR6
Թույլատրման ամսաթիվ 05.12.2013
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 600
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 600
Թողարկման ծավալ 6,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 05.12.2015
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 05/06/2013, 05/12/2013, 05/06/2014, 05/12/2014, 05/06/2015, 05/12/2015:
Թողարկման ամսաթիվ 09.08.2012
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 05.12.2015

AHSG

Հապավում AHSG
Թողարկող «ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՍՏՈՑԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAHSGS10AV7
Թույլատրման ամսաթիվ 25.12.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 25,611
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 25,611
Թողարկման ծավալ 128,055,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

AMEX

Հապավում AMEX
Թողարկող «ԱՎՏՈՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMEXS10KT5
Թույլատրման ամսաթիվ 13.11.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 1,198
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,198
Թողարկման ծավալ 11,980,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 05.09.2006

AMRBB1

Հապավում AMRBB1
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB21ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 01.07.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 150,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 150,000
Թողարկման ծավալ 15,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 22.07.2018
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 6.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22/07/2016, 24/10/2016, 23/01/2017, 25/04/2017, 24/07/2017, 23/10/2017, 22/01/2018, 23/04/2018, 23/07/2018:
Թողարկման ամսաթիվ 25.03.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 22.04.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 15.06.2016
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 22.07.2018
Լրացուցիչ նշումներ N/A

AMRBB2

Հապավում AMRBB2
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB22ER1
Թույլատրման ամսաթիվ 25.01.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 01.11.2018
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 01/02/2017, 01/05/2017, 01/08/2017, 01/11/2017, 01/02/2018, 01/05/2018, 01/08/2018, 01/11/2018
Թողարկման ամսաթիվ 01.11.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 01.11.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 27.12.2016
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 01.11.2018

AMRBB3

Հապավում AMRBB3
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB23ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 08.02.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 21.02.2019
Ժամկետայնություն 27 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 21/02/2017, 21/05/2017, 21/08/2017, 21/11/2017, 21/02/2018, 21/05/2018, 21/08/2018, 21/11/2018, 21/02/2019
Թողարկման ամսաթիվ 21.11.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 21.11.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 25.01.2017
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 21.02.2019

AMRBB7

Հապավում AMRBB7
Թողարկող «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRBB17ER1
Թույլատրման ամսաթիվ 26.07.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 15,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 15,000
Թողարկման ծավալ 1,500,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 13.07.2018
Ժամկետայնություն 12 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 2
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 13.01.2018թ., 13.07.2018թ.
Թողարկման ամսաթիվ 13.07.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 13.07.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 13.07.2017
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.07.2018

AMRC

Հապավում AMRC
Թողարկող «ԱՐԹՄԵԴ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRCS10ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 09.11.2004
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 12,425.00
Թողարկված քանակ 3,873
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,873
Թողարկման ծավալ 48,122,025.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 31.01.2005

AMRK

Հապավում AMRK
Թողարկող «ԱՄՐԱԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAMRKS10AV1
Թույլատրման ամսաթիվ 27.02.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 5,516
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 5,516
Թողարկման ծավալ 55,160,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.07.2006
Թարմացված է առ` 21.02.2019