Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ARAX

Հապավում ARAX
Թողարկող «ԱՐԱՔՍ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARAXS10ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 08.02.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 116,879
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 116,879
Թողարկման ծավալ 116,879,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ARBBB1

Հապավում ARBBB1
Թողարկող «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBBB21ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 10.02.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 23.01.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22/04/2017, 22/07/2017, 22/10/2017, 22/01/2018, 22/04/2018, 22/07/2018, 22/10/2018, 22/01/2019
Թողարկման ամսաթիվ 23.01.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 23.01.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 25.01.2017
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.01.2019

ARBBB2

Հապավում ARBBB2
Թողարկող «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBBB22ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 17.02.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 100,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 23.01.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 14%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22.04.2017, 22.07.2017, 22.10.2017, 22.01.2018, 22.04.2018, 22.07.2018, 22.10.2018, 22.01.2019
Թողարկման ամսաթիվ 23.01.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 23.01.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 03.02.2017
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.01.2019

ARBC

Հապավում ARBC
Թողարկող «ՀԱՅ ԳՈՐԾԱՐԱՐՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBCS10ER1
Թույլատրման ամսաթիվ 19.12.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 9,033
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 9,033
Թողարկման ծավալ 45,165,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ARBKB1

Հապավում ARBKB1
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARKBB12ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 10.05.2007
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 25,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 25,000
Թողարկման ծավալ 250,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 12.05.2008
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Թողարկման ամսաթիվ 10.05.2007
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.05.2008

ARBKB2

Հապավում ARBKB2
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB22ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 24.06.2008
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 40,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 40,000
Թողարկման ծավալ 400,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 24.12.2009
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 23.09.2008,23.12.2008,23.03.2009, 23.06.2009,23.09.2009,23.12.2009
Թողարկման ամսաթիվ 24.06.2008
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 24.12.2009

ARBKB2A

Հապավում ARBKB2A
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2AER8
Թույլատրման ամսաթիվ 18.12.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 80,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 80,000
Թողարկման ծավալ 2,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 02.12.2017
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 7%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 01/03/2016, 01/06/2016, 01/09/2016, 01/12/2016, 01/03/2017, 01/06/2017, 01/09/2017, 01/12/2017
Թողարկման ամսաթիվ 28.10.2015
Տեղաբաշխման սկիզբ 25.11.2015
Տեղաբաշխման ավարտ 01.12.2015
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.12.2017

ARBKB2C

Հապավում ARBKB2C
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB2CER4
Թույլատրման ամսաթիվ 10.08.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 40,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 40,000
Թողարկման ծավալ 400,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 23.07.2018
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 13%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22/10/2016, 22/01/2017, 22/04/2017, 22/07/2017, 22/10/2017, 22/01/2018, 22/04/2018, 22/07/2018
Թողարկման ամսաթիվ 01.06.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 11.07.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 22.07.2016
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.07.2018

ARBKB3

Հապավում ARBKB3
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB23ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 25.12.2009
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 25,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 25,000
Թողարկման ծավալ 250,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 27.06.2011
Ժամկետայնություն 18 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 24.03.2010, 24.06.2010, 24.09.2010, 24.12.2010, 24.03.2011, 24.06.2011
Թողարկման ամսաթիվ 25.12.2009
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 27.06.2011

ARBKB4

Հապավում ARBKB4
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB24ER1
Թույլատրման ամսաթիվ 11.07.2011
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 25,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 25,000
Թողարկման ծավալ 250,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 12.07.2013
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 12%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Թողարկման ամսաթիվ 11.07.2011
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2013
Լրացուցիչ նշումներ 11/10/2011, 11/01/2012, 11/04/2012, 11/07/2012, 11/10/2012, 11/01/2013, 11/04/2013, 11/07/2013:
Թարմացված է առ` 24.01.2019