Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

AREV

Հապավում AREV
Թողարկող «ԱՐԵՎԱՇՈՂ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAREVS10LO7
Թույլատրման ամսաթիվ 19.07.2004
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 126,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 126,000
Թողարկման ծավալ 12,600,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.07.2006

ARGC

Հապավում ARGC
Թողարկող «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԱՄ-ի Արագածի շրջանային միավորում ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARGCS10AG1
Թույլատրման ամսաթիվ 16.05.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,865
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,865
Թողարկման ծավալ 38,650,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 11.05.2004

ARGK

Հապավում ARGK
Թողարկող «ԱՐԳԻԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARGKS10SH4
Թույլատրման ամսաթիվ 25.12.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 20,575
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 20,575
Թողարկման ծավալ 20,575,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 31.03.2006

ARGS

Հապավում ARGS
Թողարկող «ԱՐԳՈՍ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARGSS10ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 28.12.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 6,000.00
Թողարկված քանակ 3,500
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,500
Թողարկման ծավալ 21,000,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ARKF

Հապավում ARKF
Թողարկող «ԿՈՇԻԿԻ «ԱՐԱՔՍ» ՖԱԲՐԻԿԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARKFS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 21.12.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 236,711
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 236,711
Թողարկման ծավալ 236,711,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ARKP

Հապավում ARKP
Թողարկող «ԱՐՄԵՆ-ԿԱՐՊԵՏ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARKPS10ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 18.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 552.00
Թողարկված քանակ 1,015,808
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,015,808
Թողարկման ծավալ 560,726,016.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ARMJ

Հապավում ARMJ
Թողարկող «Առմոնտաժ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARMJS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 16.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,511
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,511
Թողարկման ծավալ 35,110,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ARNR

Հապավում ARNR
Թողարկող «ԱՐԱԳԱԾ ՆԵՅՐՈՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARNRS10SH5
Թույլատրման ամսաթիվ 21.08.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 5,705
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 5,705
Թողարկման ծավալ 5,705,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ARSL

Հապավում ARSL
Թողարկող «ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARSLS10SH9
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 9,972
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 9,972
Թողարկման ծավալ 49,860,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 11.05.2005

ARSQ

Հապավում ARSQ
Թողարկող «ԱՌԵՎՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ-ԱՍ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARSQS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 13.02.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 10,262
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,262
Թողարկման ծավալ 51,310,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006
Թարմացված է առ` 31.03.2017