Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ARGS

Հապավում ARGS
Թողարկող «ԱՐԳՈՍ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARGSS10ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 28.12.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 6,000.00
Թողարկված քանակ 3,500
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,500
Թողարկման ծավալ 21,000,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ARKF

Հապավում ARKF
Թողարկող «ԿՈՇԻԿԻ «ԱՐԱՔՍ» ՖԱԲՐԻԿԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARKFS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 21.12.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 236,711
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 236,711
Թողարկման ծավալ 236,711,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ARKP

Հապավում ARKP
Թողարկող «ԱՐՄԵՆ-ԿԱՐՊԵՏ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARKPS10ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 18.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 552.00
Թողարկված քանակ 1,015,808
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,015,808
Թողարկման ծավալ 560,726,016.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ARMJ

Հապավում ARMJ
Թողարկող «Առմոնտաժ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARMJS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 16.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,511
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,511
Թողարկման ծավալ 35,110,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ARNR

Հապավում ARNR
Թողարկող «ԱՐԱԳԱԾ ՆԵՅՐՈՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARNRS10SH5
Թույլատրման ամսաթիվ 21.08.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 5,705
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 5,705
Թողարկման ծավալ 5,705,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ARSL

Հապավում ARSL
Թողարկող «ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARSLS10SH9
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 9,972
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 9,972
Թողարկման ծավալ 49,860,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 11.05.2005

ARSQ

Հապավում ARSQ
Թողարկող «ԱՌԵՎՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ-ԱՍ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARSQS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 13.02.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 10,262
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,262
Թողարկման ծավալ 51,310,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ARTN

Հապավում ARTN
Թողարկող «ԱՐԹՈՒՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARTNS10ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 13.03.2006
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1.00
Թողարկված քանակ 92,316,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 92,316,000
Թողարկման ծավալ 92,316,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ARTX

Հապավում ARTX
Թողարկող «ԱՐՏԵՔՍ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARTXS10GR4
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 16,472
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 16,472
Թողարկման ծավալ 164,720,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 17.11.2004

ASBKB1

Հապավում ASBKB1
Թողարկող «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASBKB11ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 05.12.2008
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 79,250
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 79,250
Թողարկման ծավալ 792,500,000.00
Մարման ամսաթիվ 05.12.2009
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 04/03/2009, 04/06/2009, 04/09/2009, 04/12/2009:
Թողարկման ամսաթիվ 05.12.2008
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 05.12.2009
Թարմացված է առ` 19.04.2017