Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ARBKB4

Հապավում ARBKB4
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB24ER1
Թույլատրման ամսաթիվ 11.07.2011
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 25,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 25,000
Թողարկման ծավալ 250,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 12.07.2013
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 12%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Թողարկման ամսաթիվ 11.07.2011
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2013
Լրացուցիչ նշումներ 11/10/2011, 11/01/2012, 11/04/2012, 11/07/2012, 11/10/2012, 11/01/2013, 11/04/2013, 11/07/2013:

ARBKB5

Հապավում ARBKB5
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB25ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 06.11.2012
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 40,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 40,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 20.10.2015
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 20/01/2013, 20/04/2013, 20/07/2013, 20/10/2013, 20/01/2014, 20/04/2014, 20/07/2014, 20/10/2014, 20/01/2015, 20/04/2015, 20/07/2015, 20/10/2015;
Թողարկման ամսաթիվ 19.10.2012
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 20.10.2015

ARBKB6

Հապավում ARBKB6
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB26ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 28.06.2013
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 40,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 40,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 14.06.2016
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 13/09/2013, 13/12/2013, 13/03/2014, 13/06/2014, 13/09/2014, 13/12/2014, 13/03/2015, 13/06/2015, 13/09/2015, 13/12/2015, 13/03/2016, 13/06/2016:
Թողարկման ամսաթիվ 12.04.2013
Տեղաբաշխման սկիզբ 23.05.2013
Տեղաբաշխման ավարտ 13.06.2013
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 14.06.2016

ARBKB7

Հապավում ARBKB7
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB27ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 08.08.2013
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 40,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 40,000
Թողարկման ծավալ 400,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 20.07.2016
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 13%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 19/10/2013, 19/01/2014, 19/04/2014, 19/07/2014, 19/10/2014, 19/01/2015, 19/04/2015, 19/07/2015, 19/10/2015, 19/01/2016, 19/04/2016, 19/07/2016:
Թողարկման ամսաթիվ 13.05.2013
Տեղաբաշխման սկիզբ 01.07.2013
Տեղաբաշխման ավարտ 19.07.2013
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 20.07.2016

ARBKB8

Հապավում ARBKB8
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB82ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 26.06.2014
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 40,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 40,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 11.06.2018
Ժամկետայնություն 48 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 16
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 10/09/2014, 10/12/2014, 10/03/2015, 10/06/2015, 10/09/2015, 10/12/2015, 10/03/2016, 10/06/2016, 10/09/2016, 10/12/2016, 10/03/2017, 10/06/2017, 10/09/2017, 10/12/2017, 10/03/2018, 10/06/2018
Թողարկման ամսաթիվ 23.04.2014
Տեղաբաշխման սկիզբ 31.05.2014
Տեղաբաշխման ավարտ 10.06.2014
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 11.06.2018
Լրացուցիչ նշումներ հետգնման հնարավորությամբ պարտատոմս

ARBKB9

Հապավում ARBKB9
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARBKB29ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 14.07.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 25.00
Թողարկված քանակ 80,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 80,000
Թողարկման ծավալ 2,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 27.06.2018
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 7.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 26/09/2015, 26/12/2015, 26/03/2016, 26/06/2016, 26/09/2016, 26/12/2016, 26/03/2017, 26/06/2017, 26/09/2017, 26/12/2017, 26/03/2018, 26/06/2018
Թողարկման ամսաթիվ 05.05.2015
Տեղաբաշխման սկիզբ 15.06.2015
Տեղաբաշխման ավարտ 26.06.2015
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 27.06.2018

ARCPB1

Հապավում ARCPB1
Թողարկող «ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՔԱՓԸՐ ՓՐՈԳՐԱՄ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARCPB01ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 26.09.2007
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 50,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 500,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 26.03.2009
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Թողարկման ամսաթիվ 26.09.2007
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 26.03.2009

ARDV

Հապավում ARDV
Թողարկող «Վանաձորի «Արդվին» էլեկտրամեխանիկական գործարան» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARDVS10LO9
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 5,490
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 5,490
Թողարկման ծավալ 54,900,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.07.2006

AREV

Հապավում AREV
Թողարկող «ԱՐԵՎԱՇՈՂ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAREVS10LO7
Թույլատրման ամսաթիվ 19.07.2004
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 126,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 126,000
Թողարկման ծավալ 12,600,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.07.2006

ARGC

Հապավում ARGC
Թողարկող «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԱՄ-ի Արագածի շրջանային միավորում ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARGCS10AG1
Թույլատրման ամսաթիվ 16.05.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,865
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,865
Թողարկման ծավալ 38,650,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 11.05.2004
Թարմացված է առ` 27.06.2018