Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ARSQ

Հապավում ARSQ
Թողարկող «ԱՌԵՎՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ-ԱՍ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARSQS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 13.02.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 10,262
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,262
Թողարկման ծավալ 51,310,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ARTN

Հապավում ARTN
Թողարկող «ԱՐԹՈՒՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARTNS10ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 13.03.2006
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1.00
Թողարկված քանակ 92,316,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 92,316,000
Թողարկման ծավալ 92,316,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ARTX

Հապավում ARTX
Թողարկող «ԱՐՏԵՔՍ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMARTXS10GR4
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 16,472
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 16,472
Թողարկման ծավալ 164,720,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 17.11.2004

ASBKB1

Հապավում ASBKB1
Թողարկող «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASBKB11ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 05.12.2008
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 79,250
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 79,250
Թողարկման ծավալ 792,500,000.00
Մարման ամսաթիվ 05.12.2009
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 04/03/2009, 04/06/2009, 04/09/2009, 04/12/2009:
Թողարկման ամսաթիվ 05.12.2008
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 05.12.2009

ASHB

Հապավում ASHB
Թողարկող «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASHBS10ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 26.12.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,500.00
Թողարկված քանակ 540,505
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 540,505
Թողարկման ծավալ 1,351,262,500.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.03.2004

ASHBP1

Հապավում ASHBP1
Թողարկող «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASHBP11ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 26.12.2001
Դաս Արտոնյալ բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 4,240
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 4,240
Թողարկման ծավալ 424,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.03.2004

ASNR

Հապավում ASNR
Թողարկող «ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASNRS10GR6
Թույլատրման ամսաթիվ 09.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,762
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,762
Թողարկման ծավալ 37,620,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.07.2006

ASTM

Հապավում ASTM
Թողարկող «ԱՐԹԻԿԻ «ՍՏԵԿԼՈՄԱՇ»» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASTMS10SH1
Թույլատրման ամսաթիվ 03.09.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 12,806
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 12,806
Թողարկման ծավալ 64,030,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.07.2006

ATBE

Հապավում ATBE
Թողարկող «ԱՐԹԻԿԻ ԲԵՐՐԻՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMATBES10SH4
Թույլատրման ամսաթիվ 16.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,208
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,208
Թողարկման ծավալ 32,080,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.07.2006

ATKF

Հապավում ATKF
Թողարկող «ԱՐԹԻԿԻ ԿԱՐԻ ՖԱԲՐԻԿԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMATKFS10SH2
Թույլատրման ամսաթիվ 06.03.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 2,873
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 2,873
Թողարկման ծավալ 28,730,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006
Թարմացված է առ` 19.04.2017