Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ATSH

Հապավում ATSH
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏՇԻՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMATSHS10AR8
Թույլատրման ամսաթիվ 25.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,801
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,801
Թողարկման ծավալ 38,010,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 11.08.2003

ATTX

Հապավում ATTX
Թողարկող «ԱՐԶՆՈՒ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ԹՏԽ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMATTXS10KT8
Թույլատրման ամսաթիվ 13.02.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 32,800.00
Թողարկված քանակ 3,152
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,152
Թողարկման ծավալ 103,385,600.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 15.04.2002

AVAG

Հապավում AVAG
Թողարկող "ԱՎՏՈԱԳՐԵԳԱՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ" ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAVAGS10ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 22,900
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 22,900
Թողարկման ծավալ 229,000,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.07.2006

AVHM

Հապավում AVHM
Թողարկող «ԱՎԻԱՀԱՄԱԼԻՐ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAVHMS10ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 03.09.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 575,072
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 575,072
Թողարկման ծավալ 575,072,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 24.03.2008

AVTB

Հապավում AVTB
Թողարկող «ԱՎՏՈԲԵՌՆԻՉ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAVTBS10ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 10.08.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 10,116
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,116
Թողարկման ծավալ 50,580,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 04.10.2004

AVTM

Հապավում AVTM
Թողարկող «ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAVTMS10LO6
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 635.00
Թողարկված քանակ 100,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 100,000
Թողարկման ծավալ 63,500,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

AZAT

Հապավում AZAT
Թողարկող «ԱԶԱՏԱՄՈՒՏ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAZATS10TV0
Թույլատրման ամսաթիվ 28.09.2005
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 9,370
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 9,370
Թողարկման ծավալ 9,370,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.07.2006

BENT

Հապավում BENT
Թողարկող «ԻՋԵՎԱՆԻ ԲԵՆՏՈՆԻՏ ԿՈՆԲԻՆԱՏ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMBENTS10TV6
Թույլատրման ամսաթիվ 26.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 7,237.00
Թողարկված քանակ 24,031
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 24,031
Թողարկման ծավալ 173,912,347.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.10.2006

BHAC

Հապավում BHAC
Թողարկող «Բաղրամյանի հացամթերքներ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMBHACS10AV2
Թույլատրման ամսաթիվ 15.07.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 70,010
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 70,010
Թողարկման ծավալ 350,050,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 08.11.2004

BHSP

Հապավում BHSP
Թողարկող «ԲՀԵՍ-ՊԼԱԶՄԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMBHSPS10LO8
Թույլատրման ամսաթիվ 30.08.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 15,731
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 15,731
Թողարկման ծավալ 157,310,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 01.09.2006
Թարմացված է առ` 31.03.2017