Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ASBKB1

Հապավում ASBKB1
Թողարկող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASBKB11ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 05.12.2008
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 79,250
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 79,250
Թողարկման ծավալ 792,500,000.00
Մարման ամսաթիվ 05.12.2009
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 04/03/2009, 04/06/2009, 04/09/2009, 04/12/2009:
Թողարկման ամսաթիվ 05.12.2008
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 05.12.2009

ASHB

Հապավում ASHB
Թողարկող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASHBS10ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 26.12.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,500.00
Թողարկված քանակ 540,505
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 540,505
Թողարկման ծավալ 1,351,262,500.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.03.2004

ASHBP1

Հապավում ASHBP1
Թողարկող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASHBP11ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 26.12.2001
Դաս Արտոնյալ բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 4,240
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 4,240
Թողարկման ծավալ 424,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.03.2004

ASNR

Հապավում ASNR
Թողարկող «ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASNRS10GR6
Թույլատրման ամսաթիվ 09.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,762
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,762
Թողարկման ծավալ 37,620,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.07.2006

ASTM

Հապավում ASTM
Թողարկող «ԱՐԹԻԿԻ «ՍՏԵԿԼՈՄԱՇ»» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMASTMS10SH1
Թույլատրման ամսաթիվ 03.09.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 12,806
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 12,806
Թողարկման ծավալ 64,030,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.07.2006

ATBE

Հապավում ATBE
Թողարկող «ԱՐԹԻԿԻ ԲԵՐՐԻՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMATBES10SH4
Թույլատրման ամսաթիվ 16.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,208
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,208
Թողարկման ծավալ 32,080,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.07.2006

ATKF

Հապավում ATKF
Թողարկող «ԱՐԹԻԿԻ ԿԱՐԻ ՖԱԲՐԻԿԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMATKFS10SH2
Թույլատրման ամսաթիվ 06.03.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 2,873
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 2,873
Թողարկման ծավալ 28,730,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

ATSH

Հապավում ATSH
Թողարկող «ԱՐԱՐԱՏՇԻՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMATSHS10AR8
Թույլատրման ամսաթիվ 25.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,801
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,801
Թողարկման ծավալ 38,010,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 11.08.2003

ATTX

Հապավում ATTX
Թողարկող «ԱՐԶՆՈՒ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ԹՏԽ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMATTXS10KT8
Թույլատրման ամսաթիվ 13.02.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 32,800.00
Թողարկված քանակ 3,152
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,152
Թողարկման ծավալ 103,385,600.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 15.04.2002

AVAG

Հապավում AVAG
Թողարկող "ԱՎՏՈԱԳՐԵԳԱՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ" ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAVAGS10ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 22,900
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 22,900
Թողարկման ծավալ 229,000,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.07.2006
Թարմացված է առ` 19.04.2017