Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

AANM

Հապավում AANM
Թողարկող «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԱՄ-ի ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAANMS10TV1
Թույլատրման ամսաթիվ 06.11.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 2,817
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 2,817
Թողարկման ծավալ 14,085,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 11.03.2004

AASH

Հապավում AASH
Թողարկող «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԱՄ-ի «ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAASHS10AR8
Թույլատրման ամսաթիվ 09.04.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 4,836
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 4,836
Թողարկման ծավալ 24,180,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.03.2004

ACH1

Հապավում ACH1
Թողարկող «ԱԲՈՎՅԱՆԻ «ՉԱՓԻՉ-1»» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACH1S10KT2
Թույլատրման ամսաթիվ 21.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 200.00
Թողարկված քանակ 488,050
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 488,050
Թողարկման ծավալ 97,610,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.07.2006

ACHI

Հապավում ACHI
Թողարկող «ԱԲՈՎՅԱՆԻ «ՉԱՓԻՉ-1»» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACHIS10KT2
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 200.00
Թողարկված քանակ 488,050
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 488,050
Թողարկման ծավալ 97,610,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված

AGAR

Հապավում AGAR
Թողարկող ««ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» Արթիկի շրջանային միավորում» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAGARS10SH5
Թույլատրման ամսաթիվ 26.08.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,788
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,788
Թողարկման ծավալ 37,880,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 10.04.2006

AGBM

Հապավում AGBM
Թողարկող «Արագած Բամբակագործվածքային Արտադրական Միավորում» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAGBMS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 16.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 6,872
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 6,872
Թողարկման ծավալ 34,360,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

AGMM

Հապավում AGMM
Թողարկող «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Մարտունու շրջանային միավորում ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAGMMS10GR5
Թույլատրման ամսաթիվ 30.10.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,000.00
Թողարկված քանակ 8,185
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 8,185
Թողարկման ծավալ 16,370,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 01.04.2005

AGRA

Հապավում AGRA
Թողարկող ««Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Աշտարակի շրջանային միավորում» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAGRAS10AG5
Թույլատրման ամսաթիվ 02.08.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 6,522
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 6,522
Թողարկման ծավալ 65,220,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2006

AGRS

Հապավում AGRS
Թողարկող «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAGRSS10AV6
Թույլատրման ամսաթիվ 12.07.2005
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 11,140
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 11,140
Թողարկման ծավալ 1,114,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

AGVM

Հապավում AGVM
Թողարկող «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԱՄ-ի Վարդենիսի շրջանային միավորում ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAGVMS10GR6
Թույլատրման ամսաթիվ 09.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,495
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,495
Թողարկման ծավալ 34,950,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006
Թարմացված է առ` 31.03.2017