Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

AANM

Հապավում AANM
Թողարկող «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԱՄ-ի ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAANMS10TV1
Թույլատրման ամսաթիվ 06.11.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 2,817
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 2,817
Թողարկման ծավալ 14,085,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 11.03.2004

AASH

Հապավում AASH
Թողարկող «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԱՄ-ի «ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAASHS10AR8
Թույլատրման ամսաթիվ 09.04.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 4,836
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 4,836
Թողարկման ծավալ 24,180,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.03.2004

ACBAB1

Հապավում ACBAB1
Թողարկող «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACBAB21ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 24.10.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 18.02.2020
Ժամկետայնություն 30 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 5
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 18/02/2018թ., 18/08/2018թ., 18/02/2019թ., 18/08/2019թ., 18/02/2020թ.
Թողարկման ամսաթիվ 18.08.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 18.08.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 05.10.2017
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.02.2020

ACBAB2

Հապավում ACBAB2
Թողարկող «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACBAB22ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 14.03.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 21.12.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.2%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 21/06/2018թ., 21/12/2018թ., 21/06/2019թ. և 21/12/2019թ., ժամը 9:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 21.12.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 21.12.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 21.02.2018
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 21.12.2019

ACBAB4

Հապավում ACBAB4
Թողարկող «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACBAB24ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 21.11.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 7,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 7,000
Թողարկման ծավալ 700,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 12.07.2020
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 9.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 12/01/2019, 12/07/2019, 12/01/2020, 12/07/2020
Թողարկման ամսաթիվ 12.07.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 12.07.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 01.11.2018
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2020

ACH1

Հապավում ACH1
Թողարկող «ԱԲՈՎՅԱՆԻ «ՉԱՓԻՉ-1»» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACH1S10KT2
Թույլատրման ամսաթիվ 21.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 200.00
Թողարկված քանակ 488,050
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 488,050
Թողարկման ծավալ 97,610,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.07.2006

ACHI

Հապավում ACHI
Թողարկող «ԱԲՈՎՅԱՆԻ «ՉԱՓԻՉ-1»» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMACHIS10KT2
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 200.00
Թողարկված քանակ 488,050
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 488,050
Թողարկման ծավալ 97,610,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված

AGAR

Հապավում AGAR
Թողարկող ««ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» Արթիկի շրջանային միավորում» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAGARS10SH5
Թույլատրման ամսաթիվ 26.08.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,788
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,788
Թողարկման ծավալ 37,880,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 10.04.2006

AGBM

Հապավում AGBM
Թողարկող «Արագած Բամբակագործվածքային Արտադրական Միավորում» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAGBMS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 16.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 6,872
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 6,872
Թողարկման ծավալ 34,360,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

AGMM

Հապավում AGMM
Թողարկող «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Մարտունու շրջանային միավորում ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMAGMMS10GR5
Թույլատրման ամսաթիվ 30.10.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,000.00
Թողարկված քանակ 8,185
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 8,185
Թողարկման ծավալ 16,370,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 01.04.2005
Թարմացված է առ` 13.07.2020