Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

BENT

Հապավում BENT
Թողարկող «ԻՋԵՎԱՆԻ ԲԵՆՏՈՆԻՏ ԿՈՆԲԻՆԱՏ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMBENTS10TV6
Թույլատրման ամսաթիվ 26.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 7,237.00
Թողարկված քանակ 24,031
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 24,031
Թողարկման ծավալ 173,912,347.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.10.2006

BHAC

Հապավում BHAC
Թողարկող «Բաղրամյանի հացամթերքներ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMBHACS10AV2
Թույլատրման ամսաթիվ 15.07.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 70,010
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 70,010
Թողարկման ծավալ 350,050,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 08.11.2004

BHSP

Հապավում BHSP
Թողարկող «ԲՀԵՍ-ՊԼԱԶՄԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMBHSPS10LO8
Թույլատրման ամսաթիվ 30.08.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 15,731
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 15,731
Թողարկման ծավալ 157,310,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 01.09.2006

BLVT

Հապավում BLVT
Թողարկող «ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMBLVTS10ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 11.12.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,000.00
Թողարկված քանակ 33,292
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 33,292
Թողարկման ծավալ 66,584,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 06.10.2003

BURX

Հապավում BURX
Թողարկող «ՀԱՅԲՅՈՒՐԵՂԱՊԱԿԻ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMBURXS10KT8
Թույլատրման ամսաթիվ 23.10.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 717,166
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 717,166
Թողարկման ծավալ 717,166,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 17.11.2004

BZJV

Հապավում BZJV
Թողարկող «Բազալտ-Ջրվեժ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMBZJVS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 27.03.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 37,163
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 37,163
Թողարկման ծավալ 371,630,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.03.2004
Թարմացված է առ` 29.03.2017