Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

KARS

Հապավում KARS
Թողարկող ««ԿԱՐՍ» ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMKARSS10SH9
Թույլատրման ամսաթիվ 28.08.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 500.00
Թողարկված քանակ 17,300
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 17,300
Թողարկման ծավալ 8,650,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 11.04.2006

KASH

Հապավում KASH
Թողարկող «ԿԱՇԻ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMKASHS10E9
Թույլատրման ամսաթիվ 01.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 11,368
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 11,368
Թողարկման ծավալ 113,680,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

KBER

Հապավում KBER
Թողարկող «Կոտայքի բերրիություն» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMKBERS10KT9
Թույլատրման ամսաթիվ 06.11.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 1,178
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,178
Թողարկման ծավալ 11,780,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 19.01.2004

KECH

Հապավում KECH
Թողարկող «ԿԵՉԱՌՔ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMKECHS10KT8
Թույլատրման ամսաթիվ 02.09.2004
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 571,100
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 571,100
Թողարկման ծավալ 57,110,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

KEGJ

Հապավում KEGJ
Թողարկող «ԿԱԹՍԱԷՆԵՐԳՈՄՈՆՏԱԺ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMKEGJS10ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 1,167
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,167
Թողարկման ծավալ 11,670,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.07.2006

KHRB

Հապավում KHRB
Թողարկող «Խարբերդ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMKHRBS10AR7
Թույլատրման ամսաթիվ 06.03.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,121
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,121
Թողարկման ծավալ 31,210,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 08.05.2002

KLKA

Հապավում KLKA
Թողարկող «ԿԻԼԻԿԻԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMKLKAS10KT1
Թույլատրման ամսաթիվ 05.11.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,500.00
Թողարկված քանակ 2,990
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 2,990
Թողարկման ծավալ 7,475,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 05.10.2006

KMET

Հապավում KMET
Թողարկող «ՂԱՐՍ-ՄԵՏ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMKMETS10ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 26.12.2006
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,412
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,412
Թողարկման ծավալ 34,120,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.12.2004

KMSH

Հապավում KMSH
Թողարկող «Կամուրջշին» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMKMSHS10ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 38,731
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 38,731
Թողարկման ծավալ 387,310,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.02.2004

KNET

Հապավում KNET
Թողարկող «Կոննեկտ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMKNETS10ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 21.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 493,290
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 493,290
Թողարկման ծավալ 49,329,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2006
Թարմացված է առ` 31.03.2017