Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

LAQN

Հապավում LAQN
Թողարկող «ԼԱՔԵՐԻ ՈՒ ՆԵՐԿԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMLAQNS10ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 16.01.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 8,950
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 8,950
Թողարկման ծավալ 89,500,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

LKSH

Հապավում LKSH
Թողարկող «Գյումրիի «Լենկոշ» գլխամասային ֆաբրիկա» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMLKSHS10SH7
Թույլատրման ամսաթիվ 06.09.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 2,500.00
Թողարկված քանակ 3,724
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,724
Թողարկման ծավալ 9,310,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 05.12.2005

LPSFB1

Հապավում LPSFB1
Թողարկող «ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 1» Հիմնադրամ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMLPSFB21ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 27.01.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 11.52
Թողարկված քանակ 11,328
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 11,328
Թողարկման ծավալ 130,498.56
Մարման ամսաթիվ 14.12.2018
Ժամկետայնություն մինչև 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 14/03/2016, 14/06/2016, 14/09/2016, 14/12/2016, 14/03/2017, 14/06/2017, 14/09/2017, 14/12/2017, 14/03/2018, 14/06/2018, 14/09/2018, 14/12/2018
Թողարկման ամսաթիվ 14.12.2015
Տեղաբաշխման սկիզբ 24.12.2015
Տեղաբաշխման ավարտ 24.12.2015
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 14.09.2017

LPSFB2

Հապավում LPSFB2
Թողարկող «ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 1» Հիմնադրամ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMLPSFB22ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 27.01.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 560.00
Թողարկված քանակ 44,626
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 44,626
Թողարկման ծավալ 24,990,560.00
Մարման ամսաթիվ 14.12.2018
Ժամկետայնություն մինչև 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 15%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 14/03/2016, 14/06/2016, 14/09/2016, 14/12/2016, 14/03/2017, 14/06/2017, 14/09/2017, 14/12/2017, 14/03/2018, 14/06/2018, 14/09/2018, 14/12/2018
Թողարկման ամսաթիվ 14.12.2015
Տեղաբաշխման սկիզբ 24.12.2015
Տեղաբաշխման ավարտ 24.12.2015
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 14.09.2017

LUXE

Հապավում LUXE
Թողարկող «ԼՅՈՒՔՍ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMLUXES10ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 09.10.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 15,750
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 15,750
Թողարկման ծավալ 157,500,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

LZNK

Հապավում LZNK
Թողարկող «ԼԻԶԻՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMLZNKS10KT2
Թույլատրման ամսաթիվ 01.08.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 10,287
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,287
Թողարկման ծավալ 102,870,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 21.07.2006
Թարմացված է առ` 14.09.2017