Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

NARK

Հապավում NARK
Թողարկող «Նարեկ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMNARKS10ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 20.06.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 500.00
Թողարկված քանակ 77,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 77,000
Թողարկման ծավալ 38,500,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

NAUY

Հապավում NAUY
Թողարկող «ՆՈՅ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMNAUYS10AR2
Թույլատրման ամսաթիվ 24.11.2004
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 2,750
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 2,750
Թողարկման ծավալ 13,750,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 11.04.2006

NBTF

Հապավում NBTF
Թողարկող «Նուբարաշենի տրիկոտաժի ֆաբրիկա» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMNBTFS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 7,046
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 7,046
Թողարկման ծավալ 70,460,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

NERN

Հապավում NERN
Թողարկող «ՆԵՅՐՈՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMNERNS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 12.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 5,160
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 5,160
Թողարկման ծավալ 25,800,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 14.11.2006

NMCCB1

Հապավում NMCCB1
Թողարկող «Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMNMCCB61ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 24.11.2011
Դաս Զեղչատոկոսային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 24.05.2012
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 0
Թողարկման ամսաթիվ 24.11.2011
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 24.05.2012

NMCCB1E

Հապավում NMCCB1E
Թողարկող «Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMNMCCB1EER1
Թույլատրման ամսաթիվ 13.06.2016
Դաս Զեղչատոկոսային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 63,730
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 63,730
Թողարկման ծավալ 637,300,000.00
Մարման ամսաթիվ 20.05.2017
Ժամկետայնություն 12 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ 15.04.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 20.05.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 20.05.2016
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 20.05.2017

NMCCB1F

Հապավում NMCCB1F
Թողարկող «Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMNMCCB1FER8
Թույլատրման ամսաթիվ 11.07.2016
Դաս Զեղչատոկոսային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 150,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 150,000
Թողարկման ծավալ 1,500,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 23.06.2017
Ժամկետայնություն 12 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ 15.06.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 23.06.2016
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.06.2017

NMCCB2

Հապավում NMCCB2
Թողարկող «Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMNMCCB62ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 07.06.2012
Դաս Զեղչատոկոսային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 07.12.2012
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 0
Թողարկման ամսաթիվ 07.06.2012
Կարգավիճակ Առևտուրը դադարեցված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 07.12.2012

NMCCB2A

Հապավում NMCCB2A
Թողարկող «Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMNMCCB2AER7
Թույլատրման ամսաթիվ 15.05.2014
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 23.04.2017
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22/10/2014, 22/04/2015, 22/10/2015, 22/04/2016, 22/10/2016, 22/04/2017
Թողարկման ամսաթիվ 17.03.2014
Տեղաբաշխման սկիզբ 23.04.2014
Տեղաբաշխման ավարտ 23.04.2014
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.04.2017

NMCCB2B

Հապավում NMCCB2B
Թողարկող «Ազգային Հիփոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMNMCCB2BER5
Թույլատրման ամսաթիվ 11.07.2014
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 120,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 120,000
Թողարկման ծավալ 1,200,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 24.06.2019
Ժամկետայնություն 5 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 12%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 10
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 23/12/2014, 23/06/2015, 23/12/2015, 23/06/2016, 23/12/2016, 23/06/2017, 22/12/2017, 22/06/2018, 21/12/2018, 21/06/2019
Թողարկման ամսաթիվ 13.05.2014
Տեղաբաշխման սկիզբ 24.06.2014
Տեղաբաշխման ավարտ 24.06.2014
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 24.06.2019
Թարմացված է առ` 24.06.2019