Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

PLAS

Հապավում PLAS
Թողարկող «ՊԼԱՍՏԻԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMPLASS10ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 12.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 6,777
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 6,777
Թողարկման ծավալ 33,885,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 05.09.2006

PMGK

Հապավում PMGK
Թողարկող «ՊԵՐԻՆԱՏԱԼՈԳԻԱՅԻ, ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ և ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMPMGKS10ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 19.12.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 96,408
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 96,408
Թողարկման ծավալ 96,408,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 25.11.2004

PQRN

Հապավում PQRN
Թողարկող «ԱՐՓԱԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMPQRNS10ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 28.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 31,682
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 31,682
Թողարկման ծավալ 316,820,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

PRVT

Հապավում PRVT
Թողարկող «Պրայվիտ Ինշուրընս» Ապահովագրական ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMPRVTS10ER1
Թույլատրման ամսաթիվ 30.07.2004
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 5,002
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 5,002
Թողարկման ծավալ 50,020,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.10.2004
Թարմացված է առ` 31.03.2017