Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

RSTR

Հապավում RSTR
Թողարկող «ՌԱՍՏՐ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMRSTRS10AV3
Թույլատրման ամսաթիվ 26.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 14,600
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 14,600
Թողարկման ծավալ 146,000,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 25.03.2008

RZTR

Հապավում RZTR
Թողարկող «ՌԵԶԻՍՏՈՐ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMRZTRS10AV8
Թույլատրման ամսաթիվ 16.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 9,302
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 9,302
Թողարկման ծավալ 93,020,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2006
Թարմացված է առ` 27.03.2017