Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

SAPF

Հապավում SAPF
Թողարկող «Սապֆիր» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMSAPFS10KT5
Թույլատրման ամսաթիվ 23.08.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 608,511
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 608,511
Թողարկման ծավալ 608,511,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 25.03.2008

SASGB1

Հապավում SASGB1
Թողարկող «ՍԱՍ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMSASGB21ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 29.01.2013
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 10.00
Թողարկված քանակ 700,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 700,000
Թողարկման ծավալ 7,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 06.12.2014
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10.1%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Թողարկման ամսաթիվ 15.10.2012
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 06.12.2014

SCFG

Հապավում SCFG
Թողարկող «Սեվանի ծխախոտի ֆերմենտացիոն գործարան» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMSCFGS10GR2
Թույլատրման ամսաթիվ 26.06.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,396
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,396
Թողարկման ծավալ 33,960,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 10.01.2006

SDPG

Հապավում SDPG
Թողարկող «ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMSDPGS10AV4
Թույլատրման ամսաթիվ 17.09.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 12,180
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 12,180
Թողարկման ծավալ 121,800,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 11.05.2004

SELA

Հապավում SELA
Թողարկող «ՍԵԼԵՆԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMSELAS10GR9
Թույլատրման ամսաթիվ 03.01.2005
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 3,155
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,155
Թողարկման ծավալ 3,155,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

SELN

Հապավում SELN
Թողարկող «ՍԵԼԵՆԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMSELNS10ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 31.08.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 8,047
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 8,047
Թողարկման ծավալ 80,470,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 14.08.2007

SHMN

Հապավում SHMN
Թողարկող «ՇԻՆՄԵՔԵՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMSHMNS10GR3
Թույլատրման ամսաթիվ 03.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 3,280
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 3,280
Թողարկման ծավալ 32,800,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 07.09.2006

SHNCB1

Հապավում SHNCB1
Թողարկող «Շեն-Կոնցեռն» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMSHNCB01ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 26.12.2006
Դաս Զեղչատոկոսային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 4,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 4,000
Թողարկման ծավալ 40,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 26.12.2007
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 0
Թողարկման ամսաթիվ 26.12.2006
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 26.12.2007

SHNCB2

Հապավում SHNCB2
Թողարկող «Շեն-Կոնցեռն» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMSHNCB02ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 26.04.2007
Դաս Զեղչատոկոսային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 4,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 4,000
Թողարկման ծավալ 40,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 25.04.2008
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 0
Թողարկման ամսաթիվ 26.04.2007
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 25.04.2008

SHNCB3

Հապավում SHNCB3
Թողարկող «Շեն-Կոնցեռն» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMSHNCB03ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 02.09.2007
Դաս Զեղչատոկոսային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 8,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 8,000
Թողարկման ծավալ 80,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 02.09.2008
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 0
Թողարկման ամսաթիվ 02.09.2007
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.09.2008
Թարմացված է առ` 29.03.2017