Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

TAAG

Հապավում TAAG
Թողարկող «Տաշիրի արծնապատ ամանեղենի գործարան» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMTAAGS10LO2
Թույլատրման ամսաթիվ 30.05.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 7,472
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 7,472
Թողարկման ծավալ 37,360,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.03.2004

TASP

Հապավում TASP
Թողարկող «ՏՈՍՊ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMTASPS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 55,230
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 55,230
Թողարկման ծավալ 276,150,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

TATV

Հապավում TATV
Թողարկող «ՏԱԹԵՎ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMTATVS10AV9
Թույլատրման ամսաթիվ 26.08.2004
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 10,395
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,395
Թողարկման ծավալ 10,395,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2006

TAVR

Հապավում TAVR
Թողարկող «ՏԱՎՐՈՍ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMTAVRS10SH4
Թույլատրման ամսաթիվ 21.12.2005
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 1,007
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,007
Թողարկման ծավալ 10,070,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 14.11.2006

TAVT

Հապավում TAVT
Թողարկող «ԹԱԼԻՆԻ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMTAVTS11AG8
Թույլատրման ամսաթիվ 23.07.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 78,194
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 78,194
Թողարկման ծավալ 78,194,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 25.11.2003

TAVX

Հապավում TAVX
Թողարկող «Փայտամշակ ՏԱՎԻԽ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMTAVXS10SH2
Թույլատրման ամսաթիվ 30.01.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 979
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 979
Թողարկման ծավալ 9,790,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2005

TAX1

Հապավում TAX1
Թողարկող «ՏԱՔՍԻ-1» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMTAX1S10ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 27.03.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 42,869
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 42,869
Թողարկման ծավալ 214,345,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 07.09.2006

TCEN

Հապավում TCEN
Թողարկող «ՀԱՅՃԵՆԱՊԱԿԻ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMTCENS10AR2
Թույլատրման ամսաթիվ 28.08.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 9,951
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 9,951
Թողարկման ծավալ 99,510,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2006

THNG

Հապավում THNG
Թողարկող «Թումանյանի հրակայուն նյութերի գործարան» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMTHNGS10LO0
Թույլատրման ամսաթիվ 05.11.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 104,100
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 104,100
Թողարկման ծավալ 10,410,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

TJSH

Հապավում TJSH
Թողարկող «ԹԱԼԻՆ ՋՐՇԻՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMTJSHS10AG2
Թույլատրման ամսաթիվ 20.09.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 80,717
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 80,717
Թողարկման ծավալ 80,717,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006
Թարմացված է առ` 29.03.2017