Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

CHGG

Հապավում CHGG
Թողարկող «Չարենցավանի Գործիքաշինական Գործարան» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMCHGGS10KT1
Թույլատրման ամսաթիվ 19.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 26,745
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 26,745
Թողարկման ծավալ 267,450,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 06.06.2007

COVSB2

Հապավում COVSB2
Թողարկող «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMCOVSB22ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 26.05.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 60,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 60,000
Թողարկման ծավալ 6,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 05.05.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 05.11.2017, 05.05.2018, 05.11.2018, 05.05.2019
Թողարկման ամսաթիվ 05.05.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 05.05.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 16.05.2017
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 05.05.2019

COVSB3

Հապավում COVSB3
Թողարկող «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMCOVSB23ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 15.09.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 03.08.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 03/02/2018թ., 03/08/2018թ., 03/02/2019թ., և 03/08/2019թ.
Թողարկման ամսաթիվ 03.08.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 03.08.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 01.09.2017
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 03.08.2019

COVSB4

Հապավում COVSB4
Թողարկող «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMCOVSB24ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 13.12.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 40,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 40,000
Թողարկման ծավալ 4,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 16.10.2019
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.25%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 16/04/2018թ., 16/10/2018թ., 16/04/2019թ., և 16/10/2019թ.
Թողարկման ամսաթիվ 16.10.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 16.10.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 24.11.2017
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 16.10.2019

CPMT

Հապավում CPMT
Թողարկող «ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMCPMTS10ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 75,240
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 75,240
Թողարկման ծավալ 75,240,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 15.07.2002

CVBKB1

Հապավում CVBKB1
Թողարկող «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMCVBKB21ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 16.12.2008
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 30,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 300,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 16.12.2011
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10.64%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 15/03/2009, 15/03/2009, 15/09/2009, 15/12/2009, 15/03/2010, 15/06/2010, 15/09/2010, 15/12/2010, 15/03/2011, 15/06/2011, 15/09/2011, 15/12/2011:
Թողարկման ամսաթիվ 16.12.2008
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 16.12.2011
Թարմացված է առ` 16.10.2019