Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

UKSH

Հապավում UKSH
Թողարկող «ՈՒկրշին» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMUKSHS10LO9
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 80,580
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 80,580
Թողարկման ծավալ 80,580,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

UNBK

Հապավում UNBK
Թողարկող «Միավորված բանկ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMUNBKS10ER1
Թույլատրման ամսաթիվ 25.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 602,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 602,000
Թողարկման ծավալ 3,010,000,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.03.2004

UNIBB1

Հապավում UNIBB1
Թողարկող «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMUNIBB21ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 29.06.2016
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 08.04.2018
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 8%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 08/07/2016, 08/10/2016, 08/01/2017, 08/04/2017, 08/07/2017, 08/10/2017, 08/01/2018, 08/04/2018
Թողարկման ամսաթիվ 08.04.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 08.04.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 14.06.2016
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 08.04.2018

UNIBB2

Հապավում UNIBB2
Թողարկող «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMUNIBB22ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 08.06.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 25,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 25,000
Թողարկման ծավալ 250,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 23.11.2018
Ժամկետայնություն 2 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 13.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22/02/2017թ., 22/05/2017թ., 22/08/2017թ., 22/11/2017թ., 22/02/2018թ., 22/05/2018թ., 22/08/2018թ. և 22/11/2018թ. ժամը 18:00 դրությամբ
Թողարկման ամսաթիվ 23.11.2016
Տեղաբաշխման սկիզբ 23.11.2016
Տեղաբաշխման ավարտ 07.02.2017
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.11.2018

UNIBB3

Հապավում UNIBB3
Թողարկող «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMUNIBB23ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 18.12.2017
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ԱՄՆ դոլար
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 5,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 11.09.2020
Ժամկետայնություն 36 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 5.75%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 12
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 11/12/2017թ., 11/03/2018թ., 11/06/2018թ., 11/09/2018թ., 11/12/2018թ., 11/03/2019թ., 11/06/2019թ., 11/09/2019թ., 11/12/2019թ., 11/03/2020թ., 11/06/2020թ. և 11/09/2020թ.
Թողարկման ամսաթիվ 11.09.2017
Տեղաբաշխման սկիզբ 11.09.2017
Տեղաբաշխման ավարտ 13.11.2017
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 11.09.2020

UNIBB5

Հապավում UNIBB5
Թողարկող «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMUNIBB25ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 20.03.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 25,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 25,000
Թողարկման ծավալ 250,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 13.02.2020
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 13/05/2018, 13/08/2018, 13/11/2018, 13/02/2019, 13/05/2019, 13/08/2019, 13/11/2019, 13/02/2020
Թողարկման ամսաթիվ 13.02.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 13.02.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 05.03.2018
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.02.2020

UNIBB7

Հապավում UNIBB7
Թողարկող «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMUNIBB27ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 23.11.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 500,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 22.10.2020
Ժամկետայնություն 24 ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 22/01/2019, 22/04/2019, 22/07/2019, 22/10/2019, 22/01/2020, 22/04/2020, 22/07/2020, 22/10/2020
Թողարկման ամսաթիվ 22.10.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 22.10.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 31.10.2018
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 22.10.2020

UNIBB8

Հապավում UNIBB8
Թողարկող «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMUNIBB28ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 17.12.2018
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 50,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 50,000
Թողարկման ծավալ 500,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 12.11.2020
Ժամկետայնություն 24ամիս
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 8
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 12/02/2019, 12/05/2019, 12/08/2019, 12/11/2019, 12/02/2020, 12/05/2020, 12/08/2020, 12/11/2020
Թողարկման ամսաթիվ 12.11.2018
Տեղաբաշխման սկիզբ 12.11.2018
Տեղաբաշխման ավարտ 28.11.2018
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.11.2020

URAK

Հապավում URAK
Թողարկող ««ՈՒՐԱՐՏՈՒ» ԱՌԵՎՏՐԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMURAKS10ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 13.05.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 7,032
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 7,032
Թողարկման ծավալ 35,160,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2006

USTN

Հապավում USTN
Թողարկող «ՈՒՍՏԻԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMUSTNS10SH7
Թույլատրման ամսաթիվ 21.12.2005
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 911
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 911
Թողարկման ծավալ 9,110,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.06.2006
Թարմացված է առ` 16.11.2020