Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

VAKF

Հապավում VAKF
Թողարկող «ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԿՈՇԻԿԻ ՖԱԲՐԻԿԱ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMVAKFS10LO9
Թույլատրման ամսաթիվ 22.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,865.00
Թողարկված քանակ 7,106
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 7,106
Թողարկման ծավալ 41,676,690.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2006

VALTB1

Հապավում VALTB1
Թողարկող «ՎԱԼԼԵՏՏԱ» ՍՊԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMVALTB01ER1
Թույլատրման ամսաթիվ 31.07.2007
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 50,000.00
Թողարկված քանակ 7,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 7,000
Թողարկման ծավալ 350,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 02.02.2009
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Թողարկման ամսաթիվ 31.07.2007
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.02.2009

VALTB2

Հապավում VALTB2
Թողարկող «ՎԱԼԼԵՏՏԱ» ՍՊԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMVALTB02ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 26.12.2007
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Cbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 50,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 500,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 28.12.2009
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 10.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 26/06/2008, 26/12/2008, 26/06/2009, 28/12/2009:
Թողարկման ամսաթիվ 26.12.2007
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 28.12.2009

VALTB3

Հապավում VALTB3
Թողարկող «ՎԱԼԼԵՏՏԱ» ՍՊԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMVALTB23ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 02.09.2008
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 50,000.00
Թողարկված քանակ 10,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 10,000
Թողարկման ծավալ 500,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 02.09.2011
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 11%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 6
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 02/03/2009, 02/09/2009, 02/03/2010, 02/09/2010, 02/03/2011, 02/09/2011:
Թողարկման ամսաթիվ 02.09.2008
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.09.2011

VALTB4

Հապավում VALTB4
Թողարկող «ՎԱԼԼԵՏՏԱ» ՍՊԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMVALTB24ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 06.10.2011
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 27,000.00
Թողարկված քանակ 9,669
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 9,669
Թողարկման ծավալ 261,063,000.00
Մարման ամսաթիվ 06.10.2013
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 12%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 06/04/2012, 08/10/2012, 08/04/2013, 07/10/2013:
Թողարկման ամսաթիվ 06.10.2011
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 06.10.2013

VAND

Հապավում VAND
Թողարկող «ՆՊՕ Ավօմատիկա» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMVANDS10LO8
Թույլատրման ամսաթիվ 27.06.2005
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,100.00
Թողարկված քանակ 89,660
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 89,660
Թողարկման ծավալ 457,266,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 25.03.2008

VASP

Հապավում VASP
Թողարկող «ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ » ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMVASPS10LO1
Թույլատրման ամսաթիվ 29.10.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 11,520
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 11,520
Թողարկման ծավալ 11,520,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

VBGR

Հապավում VBGR
Թողարկող «ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՈՉ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ և ԳԱՐԵՋՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMVBGRS10LO0
Թույլատրման ամսաթիվ 06.11.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 6,773
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 6,773
Թողարկման ծավալ 33,865,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 07.08.2006

VBJT

Հապավում VBJT
Թողարկող «ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲԱՐՁՐ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMVBJTS10LO0
Թույլատրման ամսաթիվ 14.06.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 9,461
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 9,461
Թողարկման ծավալ 47,305,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

VBKR

Հապավում VBKR
Թողարկող «ՎԵՐԱՄԲԱՐՁ ԿՌՈՒՆԿ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMVBKRS10ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 17.01.2003
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 1,692
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 1,692
Թողարկման ծավալ 16,920,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 23.03.2004
Թարմացված է առ` 19.04.2017