Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

XPKUB1

Հապավում XPKUB1
Թողարկող «Էքսպրես Կրեդիտ ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն» ՓԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMXPKUB21ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 29.07.2008
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Bbond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 25,000.00
Թողարկված քանակ 6,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 6,000
Թողարկման ծավալ 150,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.01.2010
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 12%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 4
Թողարկման ամսաթիվ 29.07.2008
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.01.2010
Թարմացված է առ` 18.02.2017