Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

YAGK

Հապավում YAGK
Թողարկող ԵՐԵՎԱՆԻ «ԱՐԱՐԱՏ» ԿՈՆՅԱԿԻ-ԳԻՆՈՒ-ՕՂՈՒ ԿՈՄԲԻՆԱՏ ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMYAGKS10ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2004
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 8,000.00
Թողարկված քանակ 47,270
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 47,270
Թողարկման ծավալ 378,160,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 25.03.2008

YELK

Հապավում YELK
Թողարկող «ԷԼԵԿՏՐՈՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMYELKS10ER1
Թույլատրման ամսաթիվ 20.02.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 273,960
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 273,960
Թողարկման ծավալ 273,960,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

YKHQ

Հապավում YKHQ
Թողարկող «Երևան-Կահույք» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMYKHQS10ER3
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 34,496
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 34,496
Թողարկման ծավալ 172,480,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.07.2006

YPHG

Հապավում YPHG
Թողարկող «ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMYPHGS10ER9
Թույլատրման ամսաթիվ 26.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 5,317
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 5,317
Թողարկման ծավալ 53,170,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 27.09.2004

YRLE

Հապավում YRLE
Թողարկող «ԵՐԵՎԱՆԻ ՌԵԼԵԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMYRLES10ER6
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 122,980
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 122,980
Թողարկման ծավալ 122,980,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2006
Թարմացված է առ` 31.03.2017