Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ZHBK

Հապավում ZHBK
Թողարկող «Զարգացման Հայկական Բանկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMZHBKS10ER2
Թույլատրման ամսաթիվ 17.04.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,500.00
Թողարկված քանակ 792,685
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 792,685
Թողարկման ծավալ 4,359,767,500.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.01.2017

ZHBKP4

Հապավում ZHBKP4
Թողարկող «Զարգացման Հայկական Բանկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Տարբերակիչ ծածկագիր AMZHBKPC1ER4
Թույլատրման ամսաթիվ 21.06.2002
Դաս Արտոնյալ բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 700.00
Թողարկված քանակ 237,464
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 237,464
Թողարկման ծավալ 166,224,800.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.01.2017
Լրացուցիչ նշումներ նախկին՝ ZHBKP4 / AMZHBKP14ER0

ZNGP

Հապավում ZNGP
Թողարկող «Զակնեֆտեգազստրոյ-Պրոմեթեյ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMZNGPS10ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 21.11.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 100.00
Թողարկված քանակ 400,400
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 400,400
Թողարկման ծավալ 40,040,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 25.03.2008

ZTSH

Հապավում ZTSH
Թողարկող «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐՏՐԱՆՍՇԻՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMZTSHS10SY1
Թույլատրման ամսաթիվ 22.05.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 45,161
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 45,161
Թողարկման ծավալ 45,161,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006
Թարմացված է առ` 05.04.2017