Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

DAJK

Հապավում DAJK
Թողարկող «Դիլիջանի արտադրական ջրերի մաքրման կայարան» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMDAJKS10TV7
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 119,810
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 119,810
Թողարկման ծավալ 119,810,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.12.2002

DBJG

Հապավում DBJG
Թողարկող «Դաստակերտի բուժտեխնիկայի գործարան» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMDBJGS10SU7
Թույլատրման ամսաթիվ 25.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 16,552
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 16,552
Թողարկման ծավալ 82,760,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.07.2006

DJAH

Հապավում DJAH
Թողարկող «Դիլիջանի առողջարանային համալիր» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMDJAHS10TV3
Թույլատրման ամսաթիվ 15.10.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 36,891
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 36,891
Թողարկման ծավալ 36,891,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 10.01.2006

DJAR

Հապավում DJAR
Թողարկող «Դիլիջանի առողջարան» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMDJARS10TV2
Թույլատրման ամսաթիվ 31.07.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 500.00
Թողարկված քանակ 17,800
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 17,800
Թողարկման ծավալ 8,900,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

DLJN

Հապավում DLJN
Թողարկող «ԴԻԼԻՋԱՆՇԻՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMDLJNS10TV8
Թույլատրման ամսաթիվ 19.08.2004
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 1,000.00
Թողարկված քանակ 2,562
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 2,562
Թողարկման ծավալ 2,562,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

DMDC

Հապավում DMDC
Թողարկող «Դիագնոստիկա բժշկական միավորում» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMDMDCS10ER2
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 5,625
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 5,625
Թողարկման ծավալ 56,250,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված

DZKT

Հապավում DZKT
Թողարկող «ՁՈՒԼԱԿԵՆՏՐՈՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMDZKTS10KT6
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ B
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 5,000.00
Թողարկված քանակ 36,274
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 36,274
Թողարկման ծավալ 181,370,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 24.03.2008
Թարմացված է առ` 29.03.2017