Ցուցադրել:

Ցուցադրել

Ցուցադրել ըստ բորսայական հապավման`

Բոլորը a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

EAMG

Հապավում EAMG
Թողարկող «ԵԱԶ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEAMGS10ER7
Թույլատրման ամսաթիվ 17.07.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 16,016
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 16,016
Թողարկման ծավալ 160,160,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 18.07.2006

EBRDB1

Հապավում EBRDB1
Թողարկող «ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԲԱՆԿ» Միջազգ.Կազմ.
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEBRDB11ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 12.02.2014
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս լողացող տոկոսադրույքով
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 200,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 200,000
Թողարկման ծավալ 2,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 31.01.2015
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 0%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 2
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 31/07/2014, 31/01/2015:
Թողարկման ամսաթիվ 31.01.2014
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 31.01.2015

EBRDB2

Հապավում EBRDB2
Թողարկող «ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԲԱՆԿ» Միջազգ.Կազմ.
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEBRDB62UK9
Թույլատրման ամսաթիվ 30.01.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 200,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 200,000
Թողարկման ծավալ 2,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 30.07.2015
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 0%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 1
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 30/07/2015:
Թողարկման ամսաթիվ 30.01.2015
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 30.07.2015

EBRDB3

Հապավում EBRDB3
Թողարկող «ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԲԱՆԿ» Միջազգ.Կազմ.
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEBRDB63UK7
Թույլատրման ամսաթիվ 19.02.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 200,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 200,000
Թողարկման ծավալ 2,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 11.08.2015
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 0%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 1
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 10/08/2015:
Թողարկման ամսաթիվ 11.02.2015
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 11.08.2015

EBRDB4

Հապավում EBRDB4
Թողարկող «ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԲԱՆԿ» Միջազգ.Կազմ.
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEBRDB14UK0
Թույլատրման ամսաթիվ 13.08.2015
Դաս Արժեկտրոնային պարտատոմս
Ցուցակ Abond
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 200,000
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 200,000
Թողարկման ծավալ 2,000,000,000.00
Մարման ամսաթիվ 29.07.2016
Ժամկետայնություն 1 տարի
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն 11.0887%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 2
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր 28/01/2016, 28/07/2016:
Թողարկման ամսաթիվ 23.07.2015
Տեղաբաշխման սկիզբ 29.07.2015
Տեղաբաշխման ավարտ 29.07.2015
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 29.07.2016

ECHS

Հապավում ECHS
Թողարկող «ԷԼԵԿՏՐԱՃՇԳՐԻՏՍԱՐՔ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMECHSS10ER8
Թույլատրման ամսաթիվ 15.08.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 7,715
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 7,715
Թողարկման ծավալ 77,150,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 13.07.2006

ECSG

Հապավում ECSG
Թողարկող «Էջմիածնի սարքաշինական գործարան» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMECSGS10AV0
Թույլատրման ամսաթիվ 16.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 5,660
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 5,660
Թողարկման ծավալ 56,600,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006

EELJ

Հապավում EELJ
Թողարկող «ԵՐԵՎԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱՇԱՐԺԻՉՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEELJS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 9,311
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 9,311
Թողարկման ծավալ 93,110,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 12.07.2006

EFRZ

Հապավում EFRZ
Թողարկող «ԵՐՖՐԵԶ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEFRZS10ER5
Թույլատրման ամսաթիվ 07.07.2001
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 14,405
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 14,405
Թողարկման ծավալ 144,050,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 24.03.2008

EGJG

Հապավում EGJG
Թողարկող «ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Տարբերակիչ ծածկագիր AMEGJGS10ER0
Թույլատրման ամսաթիվ 18.07.2002
Դաս Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Ցուցակ C
Արժույթ ՀՀ դրամ
Անվանական արժեք 10,000.00
Թողարկված քանակ 30,303
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ 30,303
Թողարկման ծավալ 303,030,000.00
Կարգավիճակ Ապացուցակված
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ 02.08.2006
Թարմացված է առ` 19.04.2017